Söndag 5 okt 2014 20:00 - 20:30
Populärvetenskap

Josef och Potifars hustru och Susanna i badet

Berättelserna om Josef och Potifars hustru och Susanna i badet – två moralpolitiska nyckeltexter

Jonas Liliequist, professor i idé- och lärdomshistoria:

De bibliska berättelserna om Josef och Potifars hustru respektive Susanna i badet kan sägas utgöra två moralpolitiska nyckeltexter i den västerländskt kristna traditionen. Från den första kristna tiden och fram till åtminstone en bit in på 1800-talet, har Josef, patriarken Jakobs son och Susanna, profeten Daniels hustru framställts som uppbyggliga förebilder för en kristen moral. I bägge berättelserna står kyskheten i centrum men inte i betydelsen absolut avhållsamhet utan snarare som en äktenskaplig trohetsprincip. Samtidigt har berättelserna också gett tillfällen att beskriva och kommentera det förbjudna och omoraliska vilket inte minst har bidragit till motivens popularitet utanför den strikt bibliska traditionen. Hur och på vilka sätt motivet har presenterats och använts under olika tider kommer att visas med utgångspunkt från några valda exempel.

Söndag 5 okt 2014 20:00 - 20:30 Mariakyrkan

Arrangör: UGPS/Humlab
Del av projekt: UGPS-forskning i samarbete med Mariakyrkan
Mer info: http:/­/­www.org.umu.se/­ugps/­
Kontakt
Anna Foka
anna.foka@humlab.umu.se
090-786 80 04

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Josef och Potifars hustru och Susanna i badet