Lördag 13 Sep 2014 14:45 - 15:15
Konst i kyrkan

Diptyk av Per Enoksson

En ny orgel till Mariakyrkan öppnade för det här konstverket. De håligheter som bildats i väggen när den gamla orgeln togs bort har inspirerat Per Enoksson att kommentera dessa håligheter och former med en diptyk.

Konstverket visas i Mariakyrkan fram till 21 december. Det ingår i projektet Fyren, där fyra konstnärer skapat var sitt nytt verk som visas i fyra kyrkor.
Läs mer om övriga konstverk i projektet

 

Per Enoksson, konstnär från Tärnaby och Umeå, arbetar med målningar, teckningar och etsningar.

Konstnären Per Enoksson berättar om sitt verk:

”Under många år har jag målat och tecknat och i mina bilder försökt beskriva färg och form som ett samlande av händelser. En värld full av historier som måste berättas. Där finns kaos med en djup svärta men också en energifull glädje. På senare år så har jag intresserat mig allt mer för brukskonst och design. På något sätt vill jag hitta tillbaka till mitt ursprung där det samiska konsthantverket varit en del av min uppväxt.

Mitt bidrag till Konstprojektet Fyren knyter an till teckning och trä-relief som teknik.

Genom att fräsa spår i det bruna underlaget och fylla håligheterna med spackel kan man genom att putsa framkalla den vita teckningen. Det finns något vördnadsfullt och hoppingivande över en sådan process. Diptykens två olika delar visar det ljus och mörker som mänskligheten alltid rör sig mellan.”

Diptyk ingår i projektet Samtida konst möter kyrkan som är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan i Umeå, studieförbundet Sensus och Umeå 2014.

Lördag 13 Sep 2014 14:45 - 15:15 Mariakyrkan

Arrangör: Svenska kyrkan i Umeå
Del av projekt: Fyren
Mer info: http:/­/­svenskakyrkan.se/­umea/­samtida-konst-och-kyrkan-mots
Kontakt
Stina Dahlgren, stina.dahlgren@svenskakyrkan.se,
curator Anna Kristensen, anna@annakristensen.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Diptyk av Per Enoksson