Tisdag 9 dec 2014 15:00 - 17:00
Seminarie

Att utveckla skolan med drama

Vad händer när lärare förändrar sina arbetsformer och använder drama i undervisningen?

Hur påverkar dramaundervisning elevernas sociala kompetens, kreativitet och lärande?

Seminarium om erfarenheter och lärdomar från ett tvåårigt forskningsprojekt på en grundskola (F-6) i Umeå!

Forskare presenterar de första resultaten från studier av drama i undervisningen. Presentation av pedagogiskt drama och aktionsforskning. Utblick om estetämnenas ställning i några länder och vad den senaste dramaforskningen säger. Rundabordssamtal med forskare, lärare och dramapedagoger om hur man kan använda drama i klassrummet.

Tisdag 9 dec 2014 15:00 - 17:00 Väven

Arrangör: Kulturcentrum barn och unga
Mer info: http:/­/­www.umea.se/­kulturcentrum
Kontakt
helge.von.bahr@umea.se
090-16 33 67

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Att utveckla skolan med drama