Ons 11 Jun - mån 16 Jun 2014
Ungdomsparlament

EUP Sveriges första ungdomsforum

Europeiska Undgomsparlamentet är en partipolitiskt obunden ideell organisation som sträcker sig över 37 europeiska länder. Det är en ideell förening som öppnar dörrarna till Europa för tusentals ungdomar varje år genom att uppmuntra till en öppen och fördomsfri debatt, ge tillfälle att mötas och dela kulturella utbyten, samt diskutera aktuella frågor i dagens och morgondagens Europa oberoende av religiös eller partipolitisk tillhörighet.

I Juni 2014 organiseras EUP Sveriges första Internationella ungdomsforum. Ungdomar från hela Sverige och Europa kommer att delta för att diskutera och debattera aktuella samhällsfrågor.

Ungdomars intresse för politik och EU är oroande lågt. Inte minst i Sverige finns en växande upplevelse av hopplöshet bland ungdomar som anser att deras röster inte blir hörda samt att besluten tas långt borta och utom räckhåll. För många ungdomar idag är EU något som känns avlägset och irrelevant i deras vardag.

Ungdomsforumet syftar till att samla ungdomar från hela Sverige och även Europa och öka medvetenheten om sociala frågor för ungdomar som har viljan, men kanske inte ännu möjligheten, att påverka vårt samhälle. Temat för forumet är ”Growth Through Culture” och med detta vill vi öka ungdomars medvetenhet vad gäller kulturens roll i samhället, bidra till utvecklingen av en europeisk identitet och bidra till ett Europa där ungdomar intresserar sig för aktuella politiska frågor och där de fritt får möjlighet att framföra sina åsikter.

Mer information:
https://www.facebook.com/umea2014YF
https://www.eup.se

Ons 11 Jun - mån 16 Jun 2014

Arrangör: Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige
Mer info: http:/­/­eup.se/­2013/­09/­16/­umea-2014-eyp-swedens-1st-youth-forum/­
Kontakt
Josefine Wallenå
0730-256193
josefine.wallena@eup.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | EUP Sveriges första ungdomsforum