Fredag 7 Mar 2014 15:15 - 16:00
Projektpresentation

Föreläsning Queering Sápmi

Queering Sápmi är ett projekt som väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Det är det första i världen i sitt slag – ett  hbtq-projekt riktat mot ett av världens urfolk. Som metod bygger projektet på ett virrvarr av konstnärliga processer, mänskliga rättigheter, etnologi och normkritik och projektet har blivit ett exempel på hur ett projekt faktiskt kan göra världen lite lättare att leva i.
Under tre år har projektledarna, queeraktivisterna och egenföretagarna Elfrida Bergman, kulturanalytiker, och Sara Lindquist, fotograf, träffat 30 samiska queerpersoner som velat berätta om sina liv och mötet med omgivningens normer. Sara har även porträtterat dem fotografiskt och skapat iscensatta fotografier med hjälp av statister från organisationer och samarbetspartners. Slutresultatet blev inte bara en internationellt resande utställning och en massiv bok på sex språk, utan också ett bubblande nätverk av individer och organisationer som tillsammans och på olika sätt nu arbetar för samiska hbtq-personers rättigheter.
Under föredraget berättar Elfrida och Sara om framgångar och motgångar, om problematiken i att två icke-samer bedriver ett samiskt projekt, och om etiska strategier och metoder. De delar sin naiva utgångspunkt i början av projektet och hur de hanterade det att för första gången i sina liv benämnas som normpersoner och förövare, i och med att de tillhör kolonialmakten. De delar också med sig av deltagarberättelser och fotografier från utställningen och boken.
Fredag 7 Mar 2014 15:15 - 16:00 Västerbottens museum

Arrangör: Queering Sápmi
Del av projekt: Queering Sápmi
Kontakt
www.queeringsapmi.com

Besöksinformation för Västerbottens museum

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Föreläsning Queering Sápmi