Torsdag 28 Aug 2014 19:00 - 22:30
Årstidskonsert 5

Graham Fitkin möter NorrlandsOperans Symfoniorkester

En musikalisk resa längs med årsringarna i en Umeåbjörk. Det blir det när Graham Fitkin möter NorrlandsOperans Symfoniorkester under kulturhuvudstadsårets sjätte årstidskonsert.

Det handlar alltså om en björk, beställningsverket Birch 1871, som den brittiske kompositören Graham Fitkin tillsammans med NorrlandsOperans Symfoniorkester, dirigenten Rumon Gamba och sitt eget niomannaband uruppför i Umeå 28 augusti.

Graham Fitkins musik brukar kallas minimalistisk eller postminimalistisk. Han komponerar musik för orkestrar, danskompanier och ensembler runt om i världen, alltid med en tydlig estetisk riktning och ofta med en uttalad tematik.

Den här gången har han velat skapa ett stycke som känns relevant för Umeå. Utan lokalkännedom och egen historia staden, sökte han efter ett abstrakt men ändå platsspecifikt tema. I björken hittade han just det, en trädart som är vanligt förekommande i trakten och med en viktig historisk betydelse för Umeå och för den samiska kulturen.

Efter att ha besökt Umeå och haft återkommande samtal med Lars Östlund, professor i skogshistoria på SLU, bestämde sig Graham för att låta verket kretsa kring en enda Umeåbjörk och dess historia.

– Lars, som har varit väldigt hjälpsam, lånade ut specifika data och grafer om ett 141-årigt naturligt växande exemplar (i skogen ovanför universitetsområdet, red. anm.). Utifrån dem skapade jag hela verket, berättar Graham Fitkin.

– Den här björken lever fortfarande. Det har den gjort genom krig, innovationer, nya gränsdragningar, impressionism, modernism, futurism, neoklassicism, surrealism och så vidare. Så även om musiken har ett centralt tema som består av kolliderande pulser, så genomsyras stycket av en slags tidsresa. Åtminstone är det så för mig!

Konserten på NorrlandsOperan är uppdelad i två delar. Under första halvan spelar NorrlandsOperans Symfoniorkester i Konsertsalen och efter paus fortsätter konserten i Teatern där Graham Fitkins niomannaband, förstärkt med musiker från NOSO, står på scenen.

OBS. Konserten har tidigarelagts. Nytt konsertdatum är 28 augusti.

PROGRAM
Birch 1871 av Graham Fitkin (uruppförande)

Dirigent: Rumon Gamba
NorrlandsOperans Symfoniorkester
Graham Fitkin Band

Mer om Graham Fitkin och hans band kan du läsa här.

Konserten ingår i sviten av Årstidskonserter framförda av NorrlandsOperans Symfoniorkester i samband med invigningarna av de samiska årstiderna i Umeå2014.

På bilden: Graham Fitkin Band (foto: Steve Tanner)

Torsdag 28 Aug 2014 19:00 - 22:30 NorrlandsOperan

Arrangör: NorrlandsOperan
Del av projekt: Årstidskonserter
Mer info: http:/­/­www.norrlandsoperan.se/­sve
Kontakt
http://www.norrlandsoperan.se/sve

Besöksinformation för NorrlandsOperan

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Graham Fitkin möter NorrlandsOperans Symfoniorkester