Tor 11 sep - fre 17 okt 2014
Grupputställning

Red, Yellow and Blue

Red, Yellow and Blue
Cris Gianakos, Peter Hahne, Sean Scully
11 September – 17 Oktober
Vernissage Torsdag 11 september kl 17-19

Grupputställningen Red, Yellow and Blue presenterar tre starka konstnärskap inom abstrakt expressionism och minimalism. Cris Gianakos, Peter Hahne och Sean Scullys verk visar på ett måleriskt släktskap och en samhörighet i sättet att närma sig duken. I geometriska former och subtila nyansskiftningar undersöker konstnärerna det livslånga förhållandet mellan färg och form.

Peter Hahne från Malmö är, och har alltid varit, trogen sitt uttryck, där halvmonokroma lekar möter kalligrafiska inslag, och rytmisk rörlighet ställs mot ett meditativt lugn. Även när ytan upplevs som kontrollerad så rymmer den en inneboende frihet.

”Många gånger har jag fått frågan om hur en målning blir till. Jag uppfattar det inte som att frågan handlar om själva hantverket utan snarare om innehållet, tanken bakom. Alltså, ”vad föreställer det”? En frågeställning som jag i någon mening kan förstå men känner att det ibland är svårt att ge ett bra och tydligt svar på. Oftast är det en lång kedja av tankar och idéer. Ett slags trevande arbete som leder fram till att målningen får sitt utseende.

I stället för att avbilda skapar Hahne abstraherade bilder av minnen och upplevelser. I hans senaste målningar har han utgått från bildminnen från containerhanteringen i hamnen, och livet vid havet. Alla rader och staplar av olikfärgade stålboxar, som kan liknas vid minimalistiska skulpturer, är inspirationskällan till målningar med stramt uppdelade men vibrerande färgfält. För egen del beskriver Hahne sina starkaste konstupplevelser som spontana och känslostyrda reaktioner, inte olikt den mänskliga upplevelsen av något heligt.

Grek-amerikanske Cris Gianakos´ fokus ligger på geometriska former relaterade till det urbana landskapet och arkitekturen omkring oss, vilket tydligt framgår i verken ”Signal I-V”. Utbildad på School of Visual Arts, menar Gianakos att han främst är självlärd, och redan på 1960-talet började han att experimentera med det som genomsyrar hans arbete fram till idag: enkla geometriska former applicerade på, men också abstraherade utifrån, det stadslandskap som han själv rör sig i. En uppmärksammad installation genomfördes 1969, då Gianakos skapade ett stort kryss av mjöl på asfalten i en korsning i Central Park, för att sedan låta cyklister och fotgängare som passerade föra med sig mjölet och därmed förändra formen på ett slumpmässigt sätt.

 

I slutet på 1960-tal, under sin studietid, övergav Irländske Sean Scully det figurativa måleriet för sin stora förälskelse, abstraktionen. Sedan dessa har han ägnat sig uteslutande åt att utforska dess konstform och är i dag en av världens mest inflytelserika abstrakta målare. Han är sedan 1975 bosatt och verksam i New York. Hans personliga bildspråk har inslag av ett monumentalt uttryck men samtidigt finns en mjukhet i färgfälten som gör målningarna inbjudande och smått romantiska. I utställningen presenteras de stora akvatinterna ”Dark Fold” och ”Vertical Bridge”. De mustiga jordtonerna kontrasterar de ljusa partierna i dessa verk, vars kompositioner är karaktäristiska för Scully.

 

Red, Yellow and Blue; våra tre primärfärger, som så noggrant analyserats av såväl Newton som Goethe, är måleriets bas och grund. De är som bokstäverna i en text, byggstenar, möjliga att kombinera och variera i all oändlighet. Primärfärgerna kommer alltid vara utgångspunkt och inspiration till måleriskt skapande, något som Gianakos, Hahne och Scullys arbeten medvetandegör och bevisar.

Photo: Peter Hahne, ”Två Tider”, 2013, oil on canvas, 256 x 384 cm

Tor 11 sep - fre 12 sep 2014 Galleri Andersson/Sandström
Tis 16 sep - fre 19 sep 2014 Galleri Andersson/Sandström
Tis 23 sep - fre 26 sep 2014 Galleri Andersson/Sandström
Tis 30 sep - fre 3 okt 2014 Galleri Andersson/Sandström
Tis 7 okt - fre 10 okt 2014 Galleri Andersson/Sandström
Tis 14 okt - fre 17 okt 2014 Galleri Andersson/Sandström

Arrangör: Galleri Andersson/Sandström
Mer info: http:/­/­www.gsa.se
Kontakt
+46 (0)90 14 49 90

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Red, Yellow and Blue