Måndag 28 Apr 2014 13:00 - 17:00
Seminarium

Internationell rätt för urfolk

I föreläsningsserien Det samiska samhället i historia och nutid – teori och praktik i möte presenteras seminariet Internationell rätt för urfolk: ILO:s konvention nr 169 och nordisk samekonvention.

Öppna föreläsningar och fri entré.
Samhällsvetarhuset, hörsal A, Umeå universitet

Moderator: Patrik Lantto, föreståndare för Vaartoe/Centrum för samisk forskning (CeSam)

13:00  Välkommen.
Patrik Lantto, Vaartoe/CeSam, Umeå universitet och Ellacarin Blind, Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

13:10  Samerna och folkrätten.
Peter Nobel, J.D.h.c., f.d. diskrimineringsombudsman, generalsekreterare för svenska Röda Korset och expert i FNs rasdiskrimineringskommitté.

13:40  Konsultasjonsordningen mellom Sametinget og norske myndigheter.
Prinsipper og gjennomføring. Else Grete Broderstad, faglig leder ved Senter for samiske studier, UiT Norges Arktiske Universitetet.

14:10  Paus.

14:20  ILO 169.
Ett intressant rättshistoriskt dokument utan relevans för samiska rättigheter idag. Mattias Åhrén, Förstaamanuensis (PhD), Juridiskt Fakultet, UiT Norges Arktiske Universitetet.

14:50  Sametinget och samiska rättigheter.
Ol-Johán Sikku, vice styrelseordförande Sametinget.

15:10  Kaffepaus.

15:30  Paneldiskussion.
Peter Nobel, Else Grete Broderstad, Mattias Åhrén och Ol-Johán Sikku.

16:45  Avslutning.
Patrik Lantto, Vaartoe/CeSam & Ellacarin Blind, SSR.

Välkommen!

Måndag 28 Apr 2014 13:00 - 17:00 Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Arrangör: Svenska Samernas Riksförbund och CeSam
Del av projekt: Det samiska samhället i historia och nutid
Kontakt
Ellacarin Blind
090-14 11 82
070-362 04 78
ellacarin@sapmi.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Internationell rätt för urfolk