Fredag 5 Dec 2014 11:00 - 15:00

Internationella frivilligdagen

Delar av Umeås föreningsliv presenterar sig. Föreningarna representerar handikappfrågor, idrott, pensionärer, biståndsarbete, jämställdhet, kvinnors rättigheter, nykterhets, BRIS, Röda Korset, med mera.

Glögg och pepparkakor serveras.

Varmt välkommen till Glashuset!

Fredag 5 Dec 2014 11:00 - 15:00 Glashuset

Arrangör: Umeå Föreningsråd
Kontakt
Lars Lindgren
073-1803262
lars.lindgren@sverigesforeningar.se

Besöksinformation för Glashuset

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Internationella frivilligdagen