Sön 7 Sep - sön 2 Nov 2014
Utställning

Searching for Smooth Space

Vernissage söndag 7 september kl 14:00

Arkitekt- och konstnärskollektivet Felleskapsprosjektet å Fortette Byen [Det kollektiva projektet för förtätning av staden] arbetar med platsspecifika projekt, omsorgsfulla efterforskningar som utmynnar i interventioner i offentlig miljöer. Denna gång riktar de blickarna mot Umeå. Inför sitt projekt för Bildmuseet har kollektivets medlemmar, Joar Nango, Eystein Talleraas och Håvard Arnhoff, tittat närmare på stadens offentliga platser och reflekterat över hur de används.

Projektet är en del av en serie som de kallar Uenighetsrommet [oenighetsrummet] – en rad arkitektoniska interventioner som utvecklats i samarbete med minoritetsgrupper, och som problematiserar frågor kring maktförhållanden och yttrandefrihet i det offentliga rummet.

Joar Nango (f. 1979) är konstnär och arkitekt verksam i Tromsø, Norge.
Eystein Talleraas (f. 1980) är arkitekt verksam i Oslo, Norge.
Håvard Arnhoff (f. 1979) är arkitekt verkam i Oslo, Norge.

Utställningen produceras av Bildmuseet med stöd av Umeå 2014 och Kulturkontakt Nord.

Sön 7 Sep - sön 2 Nov 2014 Bildmuseet

Arrangör: Bildmuseet
Del av projekt: Åtta samiska konstnärer
Mer info: http:/­/­www.bildmuseet.umu.se
Kontakt
info@bildmuseet.umu.se

Besöksinformation för Bildmuseet

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Searching for Smooth Space