Torsdag 30 Jan 2014 19:00 - 20:00
Jojk

Jörgen Stenberg

Jörgen Stenberg jojkar och pratar om jojken som kulturellt uttryck. Vidare berättar han om två kommande jojkprojekt.
Ruossuoh vuölieb handlar om jojkare från stora delar av Sápmi återuppväcker jojken med hjälp av gamla arkiv. Resultatet presenteras i en konsert i slutet av augusti.
Mánáj vuöllie är en del av River Stories-projektet. Två körer möts i ett gemensamt framträdande: Norrlandsoperans barnkör och en jojkbarnkör.

Torsdag 30 Jan 2014 19:00 - 20:00 Tráhppie, Gammlia

Arrangör: Såhkie - Umeå sameförening
Del av projekt: Tráhppie - samiskt kulturhus
Mer info: http:/­/­www.trahppie.se
Kontakt
070-359 57 50

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Jörgen Stenberg