Sön 5 okt - sön 19 okt 2014
Sara Lidmans arkiv

Levda läsningar

Tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv.

Konstutställning, föreläsningar och boksläpp
Levda läsningar är ett konstnärligt-vetenskapligt samarbetsprojekt mellan bildkonstnären Maria Sundström och litteraturvetaren Annelie Bränström Öhman i samverkan med Forskningsarkivet, HUMlab och Bildmuseet vid Umeå universitet.

Maria Sundströms verk Levda läsningar har skapats med stöd av Jon Svensson och Mattis Lindmark vid HUMlab. Utställningen visas i HUMlab-X, Konstnärligt campus, och sker i samband med Annelie Bränström Öhmans utgåva av Stilens munterhet utkommer på Bonniers förlag.

Utställningen är öppen:
5-19 oktober 2014
Tisdagar 11:00-20:00
Onsdagar-söndagar 11:00-18:00

Sara Lidman (1923–2004), älskad författare och stridbar politisk ikon, satte sin västerbottniska by på litteraturens världskarta. Hennes omfångsrika författararkiv finns samlat i Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek. I Maria Sundströms digitala verk Levda läsningar öppnar sig arkivet till en mötesplats och ett föränderligt kunskapsrum där författarens röst och texter får ta plats intill läsarna som levt sina liv i nära samspråk med romanerna – med utblickar mot en byaväg i Missenträsk och gångtunneln ”Lev!” vid Umeå C. Litteraturvetarens läsning frigör en lycklig JA!-helikopter ur textsidans marginal som ges flygkraft av bildkonstnärens visualisering… Berättelsen i bilden och bilden i berättelsen går ständigt omlott.

– Vernissage: Söndag 5 oktober kl 14:00
HUMlabs konstnärlige ledare Carl-Erik Engkvist inleder vernissagen, därefter visar Annelie Brännström-Öhman och Maria Sundström verket. Välkommen att upptäcka Sara Lidmans dagböcker med oss!

– Föreläsning: Bildmuseet/Flex-hallen tisdag 14 oktober kl 18:30
Levda läsningar. Tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv.
Litteraturvetaren Annelie Bränström-Öhman, konstnären Maria Sundström och Jon Svensson, teknisk producent samtalar om metoder och gestaltningsformer för ett konstnärligt utforskande av författararkivet som kunskapskälla med utgångspunkt i den aktuella utställningen Levda läsningar och boken Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985.
Moderator: Sara Meidell, Västerbottenskuriren.

– Finissage och boksläpp! Söndag 19 oktober kl 14:00
Vi firar utgivningen av Annelie Brännström-Öhmans nya bok ”Stilens munterhet”. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985
och avslutar med en sista visning av Levda läsningar. Eva Bonnier inleder finissagen, som är ett samarrangemang med Sara Lidman-sällskapetoch Albert Bonniers förlag.

Varmt välkomna till HUMlab-X!

Sön 5 okt - sön 19 okt 2014 HUMlab-X, Konstnärligt campus

Arrangör: Forskningsarkivet, HUMlab och Bildmuseet vid Umeå universitet
Del av projekt: Sara Lidman - en röst från det nordliga rummet ut i världen

Besöksinformation för HUMlab-X, Konstnärligt campus

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Levda läsningar