Tor 13 Nov - lör 15 Nov 2014
Röster för rättigheter

Mänskliga rättighetsdagarna

I år är Mänskliga Rättighetsdagarna på plats under Kulturhuvudstadsåret i Umeå med ett program som innehåller en rad skärningspunkter mellan kultur och mänskliga rättigheter. Under rubriken ”Röster för rättigheter” kommer vi att titta närmare på mänskliga rättigheter och kultur, både rätten till kultur och kultur som verktyg för att stärka och främja de mänskliga rättigheterna. Vi kommer också att diskutera vilka processer som främjar en demokratisk kultur och omvänt – vad som istället kan utgöra ett hot mot demokratin.

Ur programmet: Berättande för konfliktlösning, Blonda blåögda vikingar på museum, Bussturer om könade landskap, Churchill var inte heller klok, Gruvboom och motstånd, Konsumtionskultur, När ingen ser, Queer och same, Varning för ras, Vithet i kulturen, Äldres rättigheter i en åldrande värld.

Lyssna på: Mark Edwards, Jean-Pierre Bekolo, Joanna Rubin Dranger, Roi Gal-Or, Jairo Guzmán, Cecilia Gärding, Khaled Harara, Thomas Hammarberg, Vanja Hermele,Ted Hesselbom, Sofia Jannok, Baker Karim, Anna-Lena Lodenius, Rigoberta Menchú Tum, Maxida Märak, Musiker Mot Rasism, Brian Palmer, Soraya Post, Anja Pärson, André de Quadros, Fransesca Quartey, Pierre Schori, Carl-Johan Vallgren, Cecilia Wikström, Xenia Kriisin.

Bilden: Fredspristagaren Roberta Menchú Tum från Guatemala. Foto: Fundación Rigoberta Menchú Tum (FRMT).

Torsdag 13 Nov 2014 09:00 - 17:30 Umeå folkets hus
Fredag 14 Nov 2014 09:00 - 17:30 Umeå folkets hus
Lördag 15 Nov 2014 10:00 - 17:00 Umeå folkets hus

Arrangör: DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Föreningen Ordfront, Sensus studieförbund, Svenska kyrkan, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet samt Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet.
Mer info: http:/­/­www.mrdagarna.nu
Kontakt
Projektledare: Ingvar Rönnbäck
ingvar.ronnback@mrdagarna.se

Allmänna frågor:
info@mrdagarna.se

Besöksinformation för Umeå folkets hus

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Mänskliga rättighetsdagarna