Fre 24 Jan - lör 22 Feb 2014
Konstutställning

Monogram – Evita Vasiljevas

Säsongen i Vita kuben inleds med konstnären Evita Vasiljevas skulpturserie Monogram. Utställningen pågår under perioden 24.1–22.2. Curatorer för Vita kuben 2014 är de lettiska konstnärerna Zane Onckule och Maija Rudovska.

Till att börja med, så vill jag ha mitt kaffe svart. Druckit för mycket och nu är jag rädd. Jag bestämde mig för att ta min krycka och resa norrut: jag vaktar varje steg jag tar eftersom allt jag gör blir antingen för stort eller för litet. Detta blir en terapeutisk resa – en framtvingad session för att ompröva mina handlingar, att omsluta mig själv. Någonstans där emellan mina handlingar fantiserar jag om utrymme. Jag skalar av och observerar från alla vinklar. Jag kan nästan se det hjälplöst drivande, omgivet av den Enorma Vidsträckta Tomheten. Hundratals flygande svarta nyanser omringar mig. Låt mig ta en påtår.

Evita Vasiljevas nya skulpturserie Monogram är en fortsättning på hennes tidigare undersökningar av skulptur och dess komplexa samband med sin omgivning. Denna gång är utställningsytan en vit kub hängandes ovanför en operarestaurang – en startpunkt som styr skulpturernas beskaffenhet och leder fram till det slutliga resultatet.

I Vita kuben visar Evita Vasiljeva små Monogram, en slags speglingar, som består av silverskedar transformerade till metallstänger, becksvart kaffe transformerat till vita skulpturala objekt och andra objekt dränkta i en silvrig vätska som stelnar i det ögonblick det hälls.

Vernissage fredag 24.1 kl 16.00

Evita Vasiljeva
Evita Vasiljva, född 1985, har utbildats i fri konst vid Gerrit Rietveld Academy. Sedan 2008 är hon skribent för Vetomagazine, kuš! Comics, och i Popper Magazine editions. Evita bor och arbetar i Amsterdam.

Hon har deltagit i ett flertal grupputställningar; Indian Summer vid Gallery Fons Welters (2013), Visions of Gertrude på Slag op het Slaag (2013); Chinese Restaurant på Retort (2012); Based on a true story på Kafana Box Office (2012); OMG vid Oude kerk (2012), Amsterdam; Crisis? What crisis? i Beelitz, Tyskland (2012)– Cause and Effect (2010) och NOMA 00-10 (2009) på kim? Contemporary Art Centre. Separatutställningar – Parallel to vertical (2013) på kim? Contemporary Art Centre, Riga.

Utställningen i Vita kuben stöds av: Ministry of Culture of the Republic of Latvia, the State Culture Capital Foundation (SCCF) och Riga stad.

Tack till Janis Borgs.

Vita kuben 2014
Curatorer: Zane Onckule och Maija Rudovska

Detta är ett litet obehagligt rum, placerat i ett större rum, och vi strävar efter att hitta ett motiv i historien att förhålla oss till. Gömt från blickar, kunde det ha bevarats intakt bara på grund av lathet och försummelse.

Vårens utställningsserie Hanging above. The Case in the Cafe. är sammanställd av de lettiska curatorerna Zane Onckule; kritiker och programansvarig direktör för samtidskonstgalleriet kim? i Riga, och Maija Rudovska; freelance-curator, konstkritiker och konsthistoriker.
EVITA VASILJEVA
Monogram

Period:  24.1-22.2
I samarbete med kim? Contemporary Art Centre, Riga

IEVA KRAULE
Period: 28.2-29.3

DARIA MELNIKOVA
Period: 4.4-3-5

Vita kubens öppettider
Måndag-Onsdag 11.00-13.00
Torsdag 11-00-13.30 samt 17.00-20.00
Fredag 11.00-13.30 samt 16.00-20.00
Lördag 17.00 -20.00

Vita Kuben

NorrlandsOperans offentliga rum för samtidskonst

Sedan 2002 driver NorrlandsOperan Vita Kuben, ett välutrustat rum för ljud-, video- och performancekonst. Målet med verksamheten är att skapa nya möten och ge plats för konstnärliga uttryck av tillfällig och prövande karaktär.

Hängande rakt ovanför restaurangen, i hjärtat av NorrlandsOperans publika utrymmen, gör Vita kuben samtidskonsten tillgänglig för en bredare allmänhet. Och det är inte bara där det händer. Nya scener tas ofta i anspråk, inte minst under den årliga MADE-festivalen.

För att säkerställa ett varierat utbud av utställningar och för att stärka konstnärernas ställning, programsätts Vita kuben av just konstnärer. Dessa gästande curatorer utses halvårsvis och ansvarar för verksamhetens konstnärliga innehåll i nära samarbete med NorrlandsOperan. Detta gör att verksamheten aldrig stagnerar, samtidigt som det aktuella konstnärskapet speglas på nya oväntade sätt.

Genom åren har Vita kuben gästats av konstnärer av mycket hög nationell och internationell ryktbarhet, men också fängslande konstnärskap från vårt närområde. Vid ett antal tillfällen har dessa konstnärers utställningar och framträdanden skapat stora rubriker och diskussioner. Dessa har bidragit till vitala samtal kring konstens utveckling, kraft och möjligheter.

Vita kuben drivs och administreras gemensamt av NorrlandsOperan och Umeå kulturförvaltning.

Fre 24 Jan - lör 22 Feb 2014 NorrlandsOperan

Arrangör: Vita Kuben – NorrlandsOperan
Mer info: http:/­/­www.norrlandsoperan.se/­sve/­evenemang/­0124-vasiljeva-vita-kuben/­5964
Kontakt
http://www.norrlandsoperan.se/sve/om-norrlandsoperan/vita-kuben

Besöksinformation för NorrlandsOperan

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Monogram – Evita Vasiljevas