Söndag 21 sep 2014

Motiv för hållbarhet

En grupp amatörfotografer utforskar och reflekterar med hjälp av kameran över våra livsvillkor från ett hållbarhetsperspektiv. Vad är ett hållbart liv?

Det finns flera perspektiv på hållbarhet: Ekologiska och ekonomiska men också sociala och andliga.

Under året kommer en grupp om sju personer att mötas regelbundet för att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i fotografi och tillsammans reflektera över våra livsvillkor ur hållbarhetsperspektiv. Gruppens bilder blir till en utställning under oktober månad.

Alla fotointresserade bjuds också in till en tävling på temat Motiv för hållbarhet.

Fototävlingen kommer pågå under See-veckan 14-20 september. Bilderna visas i Glashuset på Rådhustorget den 21 september.

Söndag 21 sep 2014 Glashuset

Arrangör: Svenska kyrkan i Umeå
Del av projekt: Kultur i kyrkan 2014
Mer info: http:/­/­svenskakyrkan.se/­default.aspx?id=1021353
Kontakt
Mattias Hjalmarsson, mattias.hjalmarsson@kyrkanpacampus.se

Besöksinformation för Glashuset

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Motiv för hållbarhet