Lör 7 Jun - fre 22 Aug 2014
Grupputställning

New Dimensions

Vernissage Lördag 7 juni kl 13-15

Medverkande konstnärer:
Cecilia Edefalk (f. 1954)
Emma Hartman (f.1974)
Tove Kjellmark (f. 1977)
Anneè Olofsson (f. 1966)
Sigrid Sandström (f. 1970)
Astrid Svangren (f. 1972)
Astrid Sylwan (f. 1970)

Invigningstal 13.15: Ivar Torneus, fd lektor vid Institutionen för Konstvetenskap på Umeå Universitet, presenterar utställningen, som därefter invigs av Fredrik Lindegren, konstnärlig ledare för Umeå2014.

 

I samarbete med Umeå2014 presenterar Galleri Andersson/Sandström en unik sommarutställning helt dedikerad till skulptur, en konstgenre som kommit att bli galleriets signum. Sju kvinnliga konstnärer presenterar verk vars olika teknik och tematik tydliggör hur mångfacetterat skulpturbegreppet är i dag.

Det tidiga nittiotalet var en rörlig tid på den svenska konstscenen. En av de mest märkbara förändringarna var att konstkategoriseringen luckrades upp. Gränserna för olika konstgenre suddades ut och uttrycken närmade sig varandra. I utställningen New Dimensions, 20 år senare, utmanar man gränserna ytterligare genom att aktivt ha bjudit in sju svenska konstnärer, verksamma eller uppmärksammade inom ett annat uttryck, med uppmaningen att här presentera sig i tredimensionell form. Vad händer när någon som är van att arbeta tvådimensionellt får i uppgift att presentera sig tredimensionellt? Resultatet är en omfattande utställning där såväl tillvägagångssätt, material, som det konstnärliga innehållet skiljer sig högst väsentligt mellan de olika konstnärskapen.

Cecilia Edefalk, en av Sveriges mest namnkunniga konstnärer, har genom åren arbetat gränsöverskridande mellan olika genrer och tekniker. Bronsskulpturerna Birches I-II är både en sorgeprocess och ett hommage till en vacker hängbjörk som växte utanför konstnärens ateljé, men som i dag inte finns kvar. Om sorg och saknad, och om längtan till grönskan utanför fönstret handlar även Anneè Olofssons skulptur, gjord av en permanent hopfälld solstol. Olofssons verk har alltid en nerv i sig och titeln, Until tomorrow doesn’t always come, påminner oss om att inte ta sommaren eller varandra för givet.

Tove Kjellmark vill utmana vår uppfattning och syn på verkligheten genom att skapa en konflikt mellan intellektet och känslan. I sitt arbete The Uncanny Momenthar Kjellmark fyllt en glasbur med över hundra flådda mekaniska leksaksdjur, vars koreograferade rörelser gestaltar ett kontrollerat kaos som ställs mot en stillsam men klaustrofobisk video där en ensam naken kvinnokropp befinner sig hopkurad i samma trånga glasbehållare.Genom en sårbar empativäckande estetik i kombination med mörk humor utforskar hon människans förhållande till maskiner och något som kan uppfattas som mekaniskt liv.

Emma Hartman debuterar som skulptör och väljer att låta det nya mediet tangera den konstnärliga metod hon annars arbetar i; måleriet. Utgångspunkten i verket Laid är färg i relation till natur, ljus, värme och kyla. I fyra metallplåtar som presenteras på vägg och golv får hennes ändlösa rum och horisontlinjer ytterligare en dimension. Samma sak med Astrid Svangren som under en längre tid arbetat med måleri i det utvidgade fältet. Hennes språk är poetiskt, kroppsligt, sinnligt och genomsyrat av rörelse och iTvinna/Virvla/Inte Länge/Men Oändligt har hennes måleri letat sig ut i rummet. Verken ramas in av olika träställningar i vilka hon presenterar olika material och utforskar vad som uppstår i mötet dem emellan.

Både Astrid Sylwan och Sigrid Sandströms skulpturer står i direkt relation till sina fysiska förlagor. Förhållandet mellan det dolda och det synliga är centralt i Sigrid Sandströms måleri. Genom att gjuta av formen av en befintlig målning återskapar hon dess fram- och baksida med hjälp av ett annat material, jesmonite. Resultatet blir två fristående skulpturer Split Version som på ett mentalt plan transformerar den fysiska målningen till ett imaginärt objekt. Astrid Sylwan presenterar tre organiska svartpatinerade bronsskulpturer, Flora I-III, som skulle kunna vara sprungna ur en av hennes målningar. Samma livskraft och stryka som målningarna exploderar av, finns här i tredimensionell form. När hon för första gången antagit utmaningen att arbeta skulpturalt har hon utgått från lera, det mest ursprungliga av material.

Sedan 1994 har galleri Andersson/Sandström varit konstnärliga ledare för Balticgruppens projekt Umedalen Skulptur. Tillsammans har de skapat en skulpturpark i världsklass – Umedalens Skulpturpark. Utställningen New Dimensions på galleriet, som är beläget mitt i Umedalsområdet, blir som en kommentar till de monumentala verken utanför, och en förstärkande och belysande förlängning av parken i mindre format. För besökare inomhus och utomhus så står det klart att ett samspel mellan skulpturer är obestridligt berikande

 

Öppettider:
Juni: tis-tor 12-17, fre 12-16, lör-sön 12-15
July: ons-sön 12-15
Augusti: tis-tor 12-17, fre 12-16, lör-sön 12-15

Foto:
Cecilia Edefalk, Diptych, 75 x 38 x 28 cm and 83 x 33 x 19 cm, Oil on bronze.
Astrid Svangren, Tvinna / Virvla / Inte Länge / Men Oändligt, 2013, 162.5 x 137 x 35 cm Silk, fabric, plastic, watercolour, wood

Lör 7 Jun - fre 22 Aug 2014 Galleri Andersson/Sandström

Arrangör: Galleri Andersson/Sandström
Mer info: http:/­/­www.gsa.se
Kontakt
+46 (0)90 14 49 90
Öppettider:
Tisdag – Torsdag kl 12-17
Fredag kl 12-16

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | New Dimensions