Lördag 13 Sep 2014 16:15 - 16:45
Konst i kyrkan

...och jag ska viska ljus i ditt öra

och jag ska viska ljus i ditt öra är ett specialkomponerat ljud- och videoverk till Tegs kyrka, en ljusinstallation som rör sig i spänningsfältet mellan minne och glömska, i dynamiken mellan det ögonblickliga och oändliga.

Konstverket visas i Tegs kyrka fram till 21 december. Det ingår i projektet Fyren, där fyra konstnärer skapat var sitt nytt verk som visas i fyra kyrkor.
Läs mer om övriga konstverk i projektet

Tänk dig att allt det du varit med om finns lagrat inom dig; alla bilder, dofter och ljud, alla kära möten, smaken av det första smultronet, men även den mörka historien vi helst av allt velat glömma; ett inre minneslandskap i ständig förhandling mellan minne och glömska – ljus och mörker.

Så kommer också detta nu att falla ner i den bottenlösa brunnen av ögonblick men precis innan droppen når vattenytan och innan spegelbilden nått glömskans stränder, just där emellan det förflutna och framtidens drömmar, ska jag viska ljus i ditt öra.

Verket består av ett vattenfyllt parabolformat fat, dess öppna form speglar kyrkorummet och reflekterar videoverket. Dess organiska formspråk står i dynamisk kontrast till kyrkans strama arkitektur, som om kyrkans tak för ett kort ögonblick öppnas och himlen och molnens eviga dans över himlavalvet reflekteras. Från en specialdesignad skål av sirligt glas faller droppar mot den bräckliga vattenytan och ett ljusspel, en rörelse mellan det ögonblickliga och oändliga uppstår, tänkt att inbjuda betraktaren till kontemplation och eftertanke.

…och jag viskar ljus i ditt öra ingår i projektet Samtida konst möter kyrkan som är ett samarrangemang mellan Svenska kyrkan i Umeå, studieförbundet Sensus och Umeå2014.

 

Om Anna Berglind

Anna Berglind är född 1961 i Stockholm. Hon är konstnär och lärare på Linköpings universitet. Ateljé och bostad i Lundaskog utanför Nyköping. Hon arbetar med rumslig gestaltning med inriktning på offentlig miljö, utställningsverksamhet, utbildning och forskning i spänningsfältet mellan ljus – mörker, minne – glömska.

Sedan slutet av 90-talet har hon utforskat trauma, minne och glömska, i utställningar och ljusinstallationer som utmanar gränsen mellan rumslig gestaltning och mänsklig perception. Hennes  drivkraft är att skapa tillfällen som inspirerar betraktaren till återkoppling mellan tanke och känsla, sensorik och intellekt. Situationer som väcker frågor kring relationen mellan kropp och rum, självuppfattning, sociala koder och samspel.

Separatutställningar performance
2013 Mörkertal, fotografi och videoinstallation, Uppsala konstmuseum
2013 Mörkertal, fotografi, video och ljudinstallationer, Centrum för fotografi i Stockholm
2012 Darkmatters, performance interaktivt ljud och videoverk, Visualiseringscenter C i Norrköping
2006 Jag öppnar dörren till det mörka rummet, tunnelsystem under Skeppsholmen, i samarbete med Forum för Levande Historia
1999-2000 Att Belysa Mörkret, installation i regnvattentunnel, Stockholmvatten

Samlingsutställningar i urval
2013 Draf Opera, kollaboration Vision forum, David Art Foundation, London
2013 Supermarket, Kulturhuset i Stockholm
2005 Pelles Lusthus i Nyköping
2001 Kulturprojektet Röda Sten i Göteborg

Konstnärlig gestaltning i offentlig miljö i urval
2013 julstaden, Göteborgskommun
2009 Himlasfär, Svenska kyrkan; Tyresöförsamling
2008 Blickpunk,t Krokeks äldreboende, Norrköpingskommun
2007 Pricken över i, Svenska kyrkan; Tyresöförsamling
2006 Kontemplation 2, Varma lysande bänkar Hjos kommun
2003-05 Tema Ljus, Ljus skulpturer, Nyköpings lasarett, Landstinget Sörmland
2004 Kontemplation 1, lysande, varma bänkar Danviks Strand, JM AB Stockholm

Seminarier och föreläsningar urval
2013 Talking to Lethe The Trauma of the Holocaust – Perception, Suppression, Oblivion, , internationellt forskarseminarium på Uppsala universitet Hugo Valentin Center i samarbete med Historiska institutionen på Stockholm universitet
2012 Anförande, Förintelsens minnesdag, Riksdagen
2012 Historia-förändring-minne IKK och ISAK:s forskarseminarium Linköpingsuniversitet
2011 Att belysa mörkret, internationellt forskarseminarium, Sonic urban ambiences on the move / on rails / on place, Arkitekturmuséet i Stockholm
2010 Föreläsning ”i gränslandet mellan det privata och offentliga”, master KSM, Liu
2006-08 Föreläsning/workshop ”ljus och gestaltning” visuella världar, Konstfack
2007 Seminarium ”Minne glömska” Tema- Q och KSM, Linköpings universitet
2005 Seminarium ”Ljus Mörker Kommunikation” Rumslig gestaltning – informationsdesign, Mälardalens högskola
2005 Seminarium ”Ljus Mörker Kommunikation” Riksutställningar

 

 

 

Lördag 13 Sep 2014 16:15 - 16:45 Tegs kyrka

Arrangör: Svenska kyrkan i Umeå
Del av projekt: Fyren
Mer info: http:/­/­svenskakyrkan.se/­umea/­samtida-konst-och-kyrkan-mots
Kontakt
Stina Dahlgren, stina.dahlgren@svenskakyrkan.se,
curator Anna Kristensen, anna@annakristensen.com

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | ...och jag ska viska ljus i ditt öra