Lördag 8 nov 2014 12:00 - 20:00
Drop-in

Psalmmaraton

Åtta timmars maraton genom alla kategorier av psalmer som finns i psalmboken.
Kom och sjung en kort eller lång stund. Nytt tema varje timme.
Fri entré, drop-in mellan 12.00 och 20.00

12.00 Starten går

12.01-12.59 Lovsång och tillbedjan
1        Gud, vår Gud, vi lovar dig
2       Herren, vår Gud, är en konung
3       Helig, helig, helig
4       Hela världen fröjdes Herran
5       Nu tacka Gud, allt folk
10     Lov, ära och pris
11      O store Gud
12     Brist ut, min själ, i lovsångsljud
13     Min Gud, när jag betänker
15     Halleluja! Sjung om Jesus
17     Ge Jesus äran
21     Måne och sol
331   Ljus som liv åt världen gav
332  Guds härlighet oss styrka ger
333  Änglarna sjunger i himlen
702  Jag vill ge dig o Herre min lovsång
703  Ropa till Gud
704  Din trofasta kärlek
705  Halleluja! Ditt lov vi sjunger
706  Hej himlarymder
709  Du är helig
710   Som gränslösa vidder

13.00-13.59 Fader, son och ande
18     Allena Gud i himmelrik
20    Helige Fader, kom och var oss nära
338  Som ett klockspel hör jag dig
23     Tack gode Gud, för allt som finns
25     Högt i stjärnehimlen
28     Så älskade Gud världen all
30     Gud är trofast
341   Gud har gett åt fågeln dess vingar
34     Vänligt över jorden glänser
37     Kristus är världens ljus
38B  För att du inte tog det gudomliga
39     Jesus från Nasaret går här fram
40     Kristus vandrar bland oss än
43     Jesus är min vän den bäste
45     Jesus för välden givit sitt liv
47     Säg känner du det underbara namnet
48     Vilken vän vi har i Jesus
353   Han satte sig ner på stranden
358   Han gick in i din kamp på jorden
711    Jag tror på en Gud, en enda
715    Jesus, det skönaste
717    Innan gryningen
51      Kom, helge Ande, Herre Gud
367   O Guds Ande, du som bor i ljus
719    Kom nu, helig Ande

14.00-14.59  Kyrkan och nådemedlen
57      Sin enda grund har kyrkan
59      Med Gud och hans vänskap
61      Lågorna är många
721    Trädet och grenen
381    Gud har en famn
386   Upp ur vilda, djupa vatten
73      Vi till ditt altarbord bär fram
74      Du som gick före oss
75      När vi delar det bröd
395   Tyst, likt dagg som faller
396   Gud är en av oss vid detta bord
397   Så som du bjöd vi kommer nu
399   Vi bär så många med oss
726   Vilket stort mysterium
727   Ät mitt bröd
81     Herre, samla oss nu alla
728  Nu, o Gud har stunden kommit
730  Må din väg gå dig tillmötes
411   Gud har omsorg om vårt släkte
86    O Guds kärlek, dina höjder
87B  Våga vara den du i Kristus är

15.00-15.59 Kyrkoåret
103   Bereden väg
104   Gläd dig du Kristi brud
105   Hosianna Davids son
108   Gå, Sion din konung att möta
109   Det susar genom livets strid
423   Kom Jesus, kom Immanuel
736   Ett litet barn av Davids hus
113    Det är en ros utsprungen
114    Stilla natt
116    Nu tändas tusen juleljus
119    Var hälsad sköna morgonstund
121    När juldagsmorgon glimmar
122   Dagen är kommer
737   Ej upplysta gårdar
134   Gläns över sjö och strand
135   Se, vi gå upp till Jerusalem
144   O, huvud blodigt sårat
443  Dig vi lovsjunger, ärar
146   Vad ljus över griften
154   Dina händer är fulla av blommor
161   Helige Ande
744  Barn och stjärnor
169BI himmelen, i himmelen
172   De skall gå till den heliga staden
490  Guds son en gång i morgonglans

16.00-16.59 Dagens och årets tider
175   Den signade dag
176   Din klara sol går åter opp
179   Morgon mellan fjällen
180  Var dag är en sällsam gåva
181   Nu är det morgon
182  Det ljusnar sakta
183  Som sådden förnimmer Guds välbehag
185  O Kriste, du som ljuset är
189  Bliv kvar hos mig
190  Bred dina vida vingar
191   Den dag du gav oss, Gud, är gången
192  Nu sjunker bullret
193  Gud som haver barnen kär
510  Innan natten kommer
199  Den blomstertid nu kommer
200 I denna ljuva sommartid
201  En vänlig grönskas rika dräkt
202 De blomster som i marken bor
204 Kornet har sin vila
517  Världen som nu föds på nytt
749 Så går jag nu till vila trygg
752 Över berg och dal

17.00-17.59  Att leva av tro
205  Vila i din väntan
207  En liten stund med Jesus
522  I Guds tystnad får jag vara
755  Vila i mig
758  Herre, till dig får jag komma
210  Jag lyfter ögat mot himmelen
212  Långt bortom rymder vida
762  Du är en bön
217   Gud, för dig är allting klart
218   Jag har ofta frågor, Herre
219   Jag skulle vilja våga tro
228  I tro under himmelens skyar
231   Oändlig nåd
235   Som en härlig gudomskälla
236   Guds källa har vatten tillfyllest
246   Här en källa rinner
248   Tryggare kan ingen vara
249   Blott en dag
256   Var inte rädd
766   Trosbekännelse
769   Gud, i dina händer
259   Saliga visshet
269   Sorgen och glädjen
271    Närmare, Gud, till dig
779    När livet inte blir som vi har tänkt oss

18.00-18.59 Tillsammans i världen
285    Det finns djup i Herrens godhet
287    Guds värld är en skimrande gåva
288    Gud, från ditt hus
289    Guds kärlek är som stranden
290    Herre, din dag
291     Sänd av himlens sol en strimma
292B  Jublande lyfter vi här våra händer
295     Glädjens Herre
296     Välsigna Herre vad du ger
590     Som källor utan vatten
591      Det vi kan göra för rätt och för fred
594     Giv folken fred, giv själen frid
599     O, låt ditt rike komma
601     Försoningens dag och uppståndelsens dag
602    Så länge solen värmer jorden
605    Gud bor i ett ljus
606    Det gungar så fint
607    Jag är hos dig, min Gud
608    Vi sätter oss i ringen
612     Uppstått har Jesus
786     Jordens bön
787     Nära marken
788     För livets skull
790     Ge kyrkan kraft att höras
791      Du vet väl om att du är värdefull

19.00-19.59 Framtiden och hoppet
297     Härlig är jorden
298     Gud ditt folk är vandringsfolket
300     O, hur saligt att få vandra
302     Min framtidsdag är ljus och lång
303     Det finns en väg till himmelen
308     När jag lever har jag dig
310      O Gud, du mig ej överger
311       Jag skall gråtande kasta mig ner
313      Min Frälsare lever
314      Ack saliga dag
315      En herrdag i höjden
318      Nattens skuggor sakta viker
320     Tänk när en gång
322     Jag är en gäst och främling
323     De komma från öst och väst
325     I hoppet sig min frälsta själ förnöjer
626     Jordens Gud, stjärnornas Herre
629     Så kort var den fröjd
641      Hur mäktig är den sabbat
794      Vi är inte här förgäves
795      Alltid på väg
797      Var inte rädd för mörkret
798      Som liljan på sin äng

20.00  Målgång!

Lördag 8 nov 2014 12:00 - 20:00 Kafé Station

Arrangör: Svenska kyrkan i Umeå
Del av projekt: Kultur i kyrkan 2014
Kontakt
Erik Wäcklén, erik.wacklen@svenskakyrkan.se, och Mariann Lestander, mariann.lestander@svenskakyrkan.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Psalmmaraton