Ons 30 Apr - mån 2 Jun 2014
Utställning

Romska Röster

Ett nationellt projekt som turnerar på olika platser, just nu i Umeå. Romerna som deltar i utställningen är både gamla och unga, män och kvinnor. Känslan av att inte höra till, att stå utanför delas av alla, men den romska identiteten är stark och släktsammanhållningen är stor. Romer i Sverige är en heterogen grupp som omfattar många olika språkvarieteter, kulturer och traditioner.

I utställningen ingår bilder av romer ur olika romska grupper. Ett nytt porträtt med lokal anknytning är Satu Lindgren, finsk kaalerom och brobyggare i Umeå kommun.

Romska Röster produceras av Upplandsmuseet i samarbete med romer och fotografen Anders Ryman samt med stöd från Statens kulturråd och Svenska PostkodLotteriet.

Mer information

Bilden: Satu Lindgren. Foto: Anders Ryman.

Ons 30 Apr - mån 2 Jun 2014 Umeå stads kyrka

Arrangör: Upplandsmuseet i samarbete med Sensus studieförbund och Svenska kyrkan i Umeå
Kontakt
Karoline Svensson
018-169128
karoline.svensson@upplandsmuseet.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Romska Röster