Tisdag 17 jun 2014 13:00 - 17:00

Sametingens ställning i Sverige och Norge

Föreläsning i serien Det samiska samhället i historia och nutid – teori och praktik i möte.

Moderator: Patrik Lantto, föreståndare för Vaartoe/Centrum för samisk forskning (CeSam).

13:00  Öppnande. Lena Gustafsson, rektor, Umeå universitet.

13:10  Välkommen. Patrik Lantto, Vaartoe/CeSam, Umeå universitet och Ellacarin Blind, Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

13:15  En jämförande studie av valen till Sametingen i Sverige och Norge 2013. Röstare och icke-röstare i det svenska valet. Ulf Mörkenstam, docent, statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Anna-Maria Fjellström, pol.mag i statsvetenskap, Umeå universitet.

13:35  Det samiske demokratiet i Norge – om Sametingets rolle og inflytelse. Eva Josefsen, forskare, Norut.

13:55  Sameting og sametingsvalg i Norge og Sverige – slik velgerne ser det. Jo Saglie, forskare, Institutt for samfunnsforskning.

14:15  Frågor.

14:30  Paus.

14:40  Sametingens framtid. Ingrid Inga, styrelseledamot, Sametinget i Sverige.

15:05  Sametinget i Norge 25 år – status quo eller utvikling? Thomas Åhrén, rådsmedlem, Sametinget i Norge.

15:30  Kaffe.

15:50  Paneldiskussion med Ulf Mörkenstam, Anna-Maria Fjellström, Eva Josefsen, Jo Saglie, Ingrid Inga och Thomas Åhrén.

16:45  Avslutning. Patrik Lantto, Vaartoe/CeSam & Ellacarin Blind, SSR.

Fri entré.

Bilden: Sametinget i Kiruna. Foto: Denis Caviglia. Creative Commons: Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) / Beskuren.

Tisdag 17 jun 2014 13:00 - 17:00 Umeå universitet, Samhällsvetarhuset

Arrangör: Svenska samernas riksförbund, Sametinget, Umeå universitet och Umeå2014
Del av projekt: Det samiska samhället i historia och nutid
Kontakt
Ellacarin Blind
Svenska Samernas Riksförbund
090-14 11 82
070-362 04 78
ellacarin@sapmi.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Sametingens ställning i Sverige och Norge