Tisdag 3 Jun 2014 09:00 - 12:30
Seminarium

Hur kan konstnärliga metoder inspirera och utmana mansrollen?

Plats: NorrlandsOperan, B-salen
Datum: Tisdag den 3 juni
Tid: 09.00-12.30

Ett halvdagsseminarium där konstnärliga metoder, mansrollen och samtal om våld i nära relationer står i fokus, både i teori och i praktik. Deltagarnas erfarenheter diskuteras vidare i en workshop med övningar om härskartekniker, makt och machoideal.

Seminariet är en del av projektet och peformanceverket Back in Baby´s Arms som ägde rum lördagen den 3 maj i Umeå. Över 100 kvinnor medverkade och sminkades som om de blivit misshandlade och ställde sig sedan i en tyst koreografi på Kungsgatan.  Bakom verket står konstnären Elin Lundgren samt Konstfrämjandet i Västerbotten och Camilla Påhlsson som producent.

Hur kan konstnärliga metoder inspirera normkritiskt arbete? Hur gestaltas makt? Hur förstås makt av den som betraktar? Och hur omsätts denna kunskap till medvetna val?

PROGRAM:

Moderator för dagen är Sara Edström.

09.00-09.10   Intro
09.10-09.30   Elin Lundgren föreläser om verket Back in Baby´s Arms
09.30-09.50   Gudrun Norberg föreläser mot mäns våld mot kvinnor
09.50-10.20   Fikapaus
10.20-11.00   Panelsamtal:
Elin Lundgren, Gudrun Norborg och Theresa Eriksson
11.00-12.30   Workshop med teatergruppen Unghästen

Anmälan:
Senast måndag den 2 juni.

Anmälan sker via Länsstyrelsen i Västerbottens kalendarium:
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/kalender/2014/Pages/seminarium-hur-kan-konstnarliga-metoder-inspirera-och-utmana-mansrollen.aspx?keyword=seminarium

Målgrupp:
Yrkesverksamma inom området, ideella organisationer, studenter och övriga intresserade. 

Presentation av medverkande:
Elin Lundgren – I arbeten som berör utanförskap, våld och misslyckanden bygger bildkonstnären Elin Lundgren (född 1973 i Stockholm, bor och arbetar i Malmö) sina verk som levande bilder. En absurd och rå humor möter ett avklätt dokumentärt berättande. Lundgrens intention är tydligt politisk utan att för den skull staka ut någon korrekt och säker väg. Hon arbetar också som konstnärlig ledare vid Lilith Performance Studio i Malmö. 

Gudrun Nordborg – Jurist, f d lektor vid Umeå universitet och tidigare verksam vid Brottsoffermyndigheten. 2010 utnämndes hon till juris hedersdoktor för att ha haft en central roll som kunskapsspridare av forskning om mäns våld mot kvinnor. 

Unghästen – Sedan 2007 drivs Unghästen i Västerbottensteaterns regi. De arbetar med interaktiv teater som väcker tankar och berör. Några exempel på projekt dem drivit kan följande nämnas; ”Maskulinitet och machoideal” och ”Tysta leken” som gjordes i samarbete med Museum Anna Nordlander. En dramapedagog och 3 skådespelare medverkar under dagen; Theresa Eriksson, Matilda Kjellmor, Niklas Larsson Lirell och Stefan Dahlqvist.

Sara Edström – Bildkonstnär och konstproducent som driver det konstnärsdrivna Galleri Syster i Luleå på feministisk grund. Edström har också varit projektledare för Luleå Arctic Festival, Luleå Vinterbiennal samt Luleå Konstbiennal. Sedan 2014 är hon informatör på Havremagasinet, konsthall i Boden som är aktuell med en utställning om rysk protestkonst från 70-talet till Pussy Riot.

Övrig info:
Seminariet är en del av Festival Normal – Unlimited! Genom samarbete mellan Konstfrämjandet i Västerbotten och Festival Normal – Unlimited! kan vi erbjuda 40 platser kostnadsfritt. Först till kvarn!

Seminariet sker på svenska.

Informera gärna om diet eller allergier.

Mediabevakning om performanceverket, hör konstnären berätta:
http://www.vk.se/1186588/forsoker-skaka-om-ett-stark-amne 

Mer info:
http://vasterbotten.konstframjandet.se/
http://festivalnormal.com/about/
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/manniska-och samhalle/jamstalldhet/Pages/default.aspx

Samarbetspartners:
Konstfrämjandet i Västerbotten i samarbete med ABF, Umeå2014, Kvinnohusföreningen och Länsstyrelsen i Västerbotten. Seminariet är en del av Festival Normal – Unlimited!

Foto:
Performance Back in Baby´s Arms av konstnären Elin Lundgren, Umeå den 3 maj 2014. Producerad av Konstfrämjandet i Västerbotten. Fotograf Petter Pettersson.

”I normkritisk pedagogik öppnar vi för våra kritiskt granskande förmågor. I en icke-våldslig kommunikation strävar vi efter ömsesidig dialog, att uttrycka vad vi behöver och att öppna för andras behov. Hur öppnar vi för samarbete och kontakt medan vi undersöker normers makt? Hur kan vi rucka på vilka som inkluderas
och göra
 det på ett sätt där vi är tillitsfulla i relation till varandra?”

Gunilla Edemo, normkritisk dramaturg och teaterpedagog

 

Om Festival Normal – Unlimited!
3-5 juni 2014
Festival Normal är en scenkonstfestival som vill göra upp med våra invanda föreställningar kring vem som kan vara skådespelare eller dansare. Så länge scen och dansskolor, teatrar och salonger hålls stängda för personer med funktionsnedsättning går scenkonsten och samhället miste om bredare kunskap och bättre konst. Festival Normal har tröttnat på en kulturvärld som likställer det avvikande med amatörism och gör kvalitet till mångfaldens motsats. Tillgänglig scenkonst är inte politisk korrekthet, det är en politisk rättighet. Festival Normal vet att det är skillnad på folk och folk och det gör oss glada. Vi gläds över att tanken tar olika banor, att våra kroppar rör sig på olika sätt i rummet, att våra röster bildar en dissonant kör. Festival Normal – allt som behövs är någonting annat.

 

Tisdag 3 Jun 2014 09:00 - 12:30 NorrlandsOperan

Arrangör: Konstfrämjandet i Västerbotten
Del av projekt: Back in Baby's Arms
Mer info: http:/­/­vasterbotten.konstframjandet.se/­aktuellt/­seminarium/­
Kontakt
Camilla Påhlsson
tf. Verksamhetsledare/ konstnärlig ledare
info.vasterbotten@konstframjandet.se
070-280 11 76

Besöksinformation för NorrlandsOperan

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Hur kan konstnärliga metoder inspirera och utmana mansrollen?