Tis 17 Jun - sön 17 Aug 2014
Konstutställning

Stina Malmqvist / Observation

Trailer Gallery är ett mobilt konstgalleri byggt på hjul vilket gör det möjligt att ta utställningar till platser där konsten kan möta en nya publik.

Nu presenterar vi  Stina Malmqvist och hennes senaste verk Observation. Ett arbete som tar sin utgångspunkt i nedtecknade iakttagelser gjorda på olika platser, enkla noteringar om vad det är som händer och vad hon lägger märke till.

Då jag läste mina anteckningar blev det tydligt att det fanns likheter mellan hur jag noterat min omgivning i text och hur jag tecknar av densamma. Likheter i gest, form och hastighet. 

Men vad som till en början varit tänkt som en metod att upptäcka det lågmälda och vardagliga i omgivningen, utmynnade till att mer bli en iakttagelse av den egna blicken, den begränsade betraktaren. En observation av observerande.

I Malmqvists verk har texten kommit till först, sedan teckningen med endast texten som förlaga(samt minnet av platsen). Men betraktaren inbjuds i denna utställning att själv göra liknande iakttagelser, förslagsvis genom att bara slå sig ner på en bra plats i närheten.

Denna gång är Trailer Gallery placerat på Umeå Energicentrum på Klabböle.

Vernissage tisdag 17 juni kl 18-19.30.

Öppetider: 17/6 – 17/8. Varje dag mellan 10-17

 

Tis 17 Jun - sön 17 Aug 2014 Umeå Energicentrum

Arrangör: Trailer Gallery
Del av projekt: Trailer Gallery
Mer info: http:/­/­www.trailergallery.se
Kontakt
info@trailergallery.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Stina Malmqvist / Observation