Torsdag 28 Nov 2013 13:00 - 17:00
Challenging power

Att utmana makten. Tema kultur och våld!

Förseminarium inför den nationella genuskonferensen g14. Lokala aktörer möts i ett samtal om att utmana makten inom områdena kultur och våld.

År 2012 återupptog Nationella sekretariatet för genusforskning traditionen med återkommande nationella genuskonferenser genom att arrangera konferensen g12 i Göteborg. Nu följs konferensen upp av g14 som äger rum i Umeå 2628 november 2014.

För att uppmärksamma g14 bjuder Umeå kommun tillsammans med Umeå centrum för genusstudier och Länsstyrelsen i Västerbotten in till ett inspirerande förseminarium där lokala aktörer möts i ett samtal om att utmana makten inom områdena kultur och våld. Seminariet är en del av Umeå kulturhuvudstads temaområde ”Challenging power” som handlar om att utmana maktförhållanden, att lyfta frågor om normer och makt i ett strukturellt sammanhang för att få till stånd långsiktiga förändringar.

Arrangemanget är gratis och vi bjuder på fika. Anmälan senast måndag 18 november på länsstyrelsens webbplats. Där finns också mer information.

Torsdag 28 Nov 2013 13:00 - 17:00 Umeå folkets hus

Arrangör: Umeå kommun, Umeå centrum för Genusstudier, Länsstyrelsen i Västerbotten
Del av projekt: Challenging Power
Mer info: http:/­/­www.lansstyrelsen.se/­vasterbotten/­Sv/­kalender/­2013/­Pages/­seminarium-upptakt-till-g14.aspx
Kontakt
Jennie Brandén
Umeå Kommun
090 - 16 13 01
jennie.branden@umea.se
www.umea.se/jamstalldhet

Besöksinformation för Umeå folkets hus

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Att utmana makten. Tema kultur och våld!