Ons 21 maj - fre 23 maj 2014
Forum

Tillväxtdagarna

Tillväxtdagarna, som arrangeras för femte året i rad, är Swedbanks mötesplats för alla som vill skapa bättre förutsättningar för lokal, regional och nationell tillväxt, entreprenörskap, företagsamhet och ett hållbart samhälle genom långsiktiga lösningar. Under tre dagar möts näringslivsföreträdare, forskare, studenter, politiker och opinionsbildare i en rad seminarier, samtal och spontana möten på Konstnärligt campus i Umeå.

Programmet under Tillväxtdagarna i Umeå ska spegla den utveckling som norra Sverige genomgått de senaste åren och tydliggöra de utmaningar och de möjligheter som finns för att skapa en hållbar tillväxt. Bland seminarieämnena märks basnäringarnas framtid och betydelse för Sverige, strukturomvandlingen och de kreativa näringarnas möjligheter och betydelse för fortsatt tillväxt, kulturens roll i samhället, universitetens roll i tillväxtskapandet, de demografiska utmaningarna och urbaniseringen, energiförsörjning för tillväxt, infrastrukturens koppling till tillväxt, kompetensförsörjningsfrågor, ungas väg in på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden, och det ekonomiska läget i världen och Sverige inför supervalåret 2014.

Nyheter om detta evenemang
November 2013: Swedbanks Tillväxtdagar till Umeå och Konstnärligt campus 2014

Ons 21 maj - fre 23 maj 2014 Konstnärligt campus

Mer info: http:/­/­www.tillvaxtdagarna.se/­

Besöksinformation för Konstnärligt campus

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Tillväxtdagarna