Ons 26 Feb - ons 12 Mar 2014
Ubmejen Biejvieh

Samiska veckan 2014

För femtonde året genomförs den Samiska veckan i Umeå – i år förlängd till två veckor!

Samiska veckan är numera ett regionalt nav och en stabil mötesplats för samefrågor i syfte att synliggöra och sprida kännedom om den mångfacetterade samiska kulturen, historien och samhället.  Detta sker genom en mängd olika kulturarrangemang; utställningar, barn- och ungdomsaktiviteter, idrott, populärföreläsningar, forskarseminarier, workshops, konserter, teater, marknad, filmer, debatter.

Program och aktiviteter äger rum på Västerbottens museum och andra platser runt om i staden.

Veckan har blivit en naturlig mötesplats för samer från hela Sápmi (Sameland) samtidigt som den väcker såväl lokalbefolkningens som turisters intresse för samernas kultur. Arrangörer är Såhkie Umeå Sameförening som verkar för att sprida information om samer och den samiska kulturen, och vill tillvarata och främja samiska intressen.

Ons 26 Feb - ons 12 Mar 2014 Centrala Umeå

Arrangör: Såhkie - Umeå sameförening
Mer info: http:/­/­www.samiskaveckan.se
Kontakt
info@samiskaveckan.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Samiska veckan 2014