Onsdag 3 dec 2014 09:00 - 15:30
Seminarium

Utbildning i Sápmi

Seminarium i serien Det samiska samhället i historia och nutid – teori och praktik i möte.
Moderatorer: Patrik Lantto, Vaartoe/CeSam, Umeå universitet och Patricia Fjellgren, Samiskt Språkcentrum.

09:00
Inledning. Patrik Lantto, föreståndare, Vaartoe/CeSam, Umeå universitet och Ellacarin Blind, kulturhandläggare, Svenska Samernas Riksförbund (SSR).

09:10
Vägval i samisk utbildningshistoria. David Sjögren, forskare Historiska institutionen, Uppsala universitet.

09:40
Rasismen och nomadskolan skapade en tudelning. Erik-Oscar Oscarsson, Norsjö.

10:10
Kaffepaus.

10:30
Samisk tematik i undervisningen: Vilket stöd finns det i gällande styrdokument, som läroplan och lagstiftning? Charlotta Svonni, doktorand Vaartoe/Cesam, Umeå universitet.

11:00
Svenska kyrkans Nomadskoleprojekt. Kaisa Huuva, projektledare Svenska kyrkan, Uppsala.

11:30
Lunch (på egen hand).

13:00
Samtal kring Nomadskolan. Medverkande: före detta elever och personal vid nomadskolorna.

14:30
Kaffepaus.

15:00
Avslutning. Patrik Lantto, Vaartoe/CeSam och Ellacarin Blind, SSR.

Fri entré.

Onsdag 3 dec 2014 09:00 - 15:30 Tráhppie, Gammlia

Arrangör: Svenska samernas riksförbund, Sametinget, Umeå universitet och Umeå2014
Del av projekt: Det samiska samhället i historia och nutid
Kontakt
Ellacarin Blind
Svenska Samernas Riksförbund
090-14 11 82
070-362 04 78

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Utbildning i Sápmi