Onsdag 22 Okt 2014 19:00 - 20:30
Byggnadsvårdskafé

Utvändig färgsättning

Maria Löfgren, byggnadsantikvarie, Västerbottens museum föreläser om utvändig färgsättning i kaféet på Västerbottens museum.

Visning av byggnadsvårdsutställningen. Museets byggnadsvårdsantikvarier finns på plats och besvarar frågor.

Onsdag 22 Okt 2014 19:00 - 20:30 Västerbottens museum

Arrangör: Västerbottens museum
Kontakt
Mia Löfgren
byggnadsantikvarie
maria.lofgren@vbm.se

Maria A Häll
byggnadsantikvarie
maria.appelstam.hall@vbm.se

Besöksinformation för Västerbottens museum

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Utvändig färgsättning