Lördag 19 Jul 2014 10:00 - 12:00
Norrbyskär

Vad växer på skäret?

Exkursion på Norrbyskär under ledning av botanisten och museiintendenten vid Umeå universitet, Stefan Ericsson.

Ett arrangemang av Norrbyskärs museum med stöd av Umeå2014, ett led i firandet av ”Giessie – kontemplationens årstid”.

Lördag 19 Jul 2014 10:00 - 12:00 Norrbyskärs museum

Arrangör: Norrbyskärs museum

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Vad växer på skäret?