Ons 3 Sep - tis 30 Sep 2014
Dialog om utformning

Vasaplan samverkan för gestaltning

Tre grupper som består av arkitekter och konstnärer kommer under september månad att ha aktiviteter på och omkring Vasaplan. Syftet är att hitta nya sätt att föra dialog med Umeåborna om platsen och dess framtida utformning. Aktiviteterna är alltifrån fysiska installationer till film och föreställningar. Medverkande konstnärer och arkitekter är Nivå och Beatrice Hansson, Poste Restante samt Nyréns och Sven Blume. Håll utkik för mer information på www.umea.se/vasaplan

Ons 3 Sep - tis 30 Sep 2014 Vasaplan

Arrangör: Umeå kommun i samverkan med Statens konstråd, Boverket, Centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet
Del av projekt: Urban Forum
Mer info: http:/­/­www.umea.se/­vasaplan

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Vasaplan samverkan för gestaltning