Lördag 30 aug 2014 19:00 - 22:00
Russuoh Vuölieb!

Väck upp jojken!

En ny generation jojkare går loss i arkiven på jakt efter dolda kulturskatter. Uppdraget är att göra konstnärliga nytolkningar av sedan länge tystnad musik.

Konserten genomförs i en jättekåta vid Umeåälven strax utanför Kulturväven.

Unikt arkivmaterial ska lyftas fram och göras klingande igen. I projektet Russuoh vuölieb – Väck upp jojken! får ett 20-tal unga jojkare i uppdrag att med stöd av äldre mentorer och arkivresurser leta fram gamla jojkar som inte har framförts i modern tid.

Deltagarna får sedan göra konstnärliga nytolkningar av materialet och resultatet presenteras vid en stor konsert under Umeå2014:s årstidsinvigning Tjakktjagiessie. Olika delar av Sápmi – med olika samiska språk och musikaliska uttryck – kommer till tals inom ramen för projektet, som genomförs med ekonomiskt stöd från Musikverket, Sametinget, Umeå2014 och Samerådet.

Syftet är att återuppväcka viktiga konsthistoriska kulturskatter genom nytolkning och samtidigt stödja unga jojkartister i deras karriärer.

Biljetter vid entrén eller på Biljettcentrum, 160 kr, inkl buljong och smörgås.

Lördag 30 aug 2014 19:00 - 22:00 Kajen mellan Väven och Hamnmagasinet

Arrangör: Såhkie – Umeå sameförening

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Väck upp jojken!