Sön 30 Nov 2014 - tor 29 Jan 2015
Fotoutställning

Vi och dom andra – VODA

Vilka är egentligen ”vi” och vilka är ”dom andra”? Genom att bjuda in människor att delta i ska-pandeprocessen vill fotograferna i utställningen Vi och dom andra skaka om de invanda föreställningarna om vem som ser, och vem som blir sedd. De ifrågasätter uppdelningen av människor i ”vi och dom”. Med dokumentärfotografi vill de synliggöra företeelser i samhället och på så sätt nyansera bilden av vår samtid och människors liv. Vem ser och vem blir betraktad? Vad tittar vi på och vem äger berättelsen?

Fotograferna Elin Berge, David Dahlberg, Alexandra A. Ellis, Malin Grönborg, Johan Gunséus, Sara Lindquist, Lars Öberg, och Linda Maria Thompson har jobbat gemensamt med egna dokumentära projekt. Arbetet är en del av Umeå2014. Med sina olika erfarenheter och perspektiv skapar fotograferna något som är större än vad de som enskilda fotografer skulle kunna åstadkomma.

Varje fotograf genomför självständigt ett enskilt projekt. Genom att bjuda in de medverkande att skildra sina egna sammanhang vill Vi och dom andrademokratisera makten över berättelsen och utmanar sin fotografiska yrkesroll. De ger ”den andre” verktyg att synliggöra sitt eget liv – ett inifrånperspektiv och ett utifrånperspektiv i två parallella skapandeprocesser.

Genom ett samarbete med Clear Channel som äger annonsplatserna på Umeås busshållplatser tar Vi och dom andra med konsten ut från institutionerna till det offentliga rummet. Det gör att deras form av kultur – dokumentärfotografi, bildkonst och visuellt berättande – syns längs gatorna och blir tillgänglig för alla.

I en tid då vi genom media översköljs av snabba och förenklade bilder vill Vi och dom andra lyfta fram den fotografiska berättartraditionen och föra den vidare. De åtta fotograferna är förenade i övertygelsen om att dokumentära berättelser måste få ta tid, och genom att arbeta tillsammans med sina subjekt, har de uppnått en unik blick med mångfaldiga betraktelsesätt. Genom att låta ”subjektet” bli ”fotografen” utforskar projektet teman om makt och berättande, redan en levande process för många användare av Facebook, Instagram och andra sociala medier. I och med Vi och dom andra gräver de djupare i dessa teman och väcker frågor om det kontemporära dokumentärfotografiets roll, både för professionella och andra användare av den fotografiska bilden.

 

Vernissage 30 november 2014 kl 14

Utställningen visas fram till och med den 1 februari.

Öppettider

Tisdag: 11-18
Onsdag: 11-21
Torsdag – fredag: 11-18
Lördag – söndag: 11-17

Söndag 30 Nov 2014 Västerbottens museum
Tis 2 Dec - sön 7 Dec 2014 Västerbottens museum
Tis 9 Dec - sön 14 Dec 2014 Västerbottens museum
Tis 16 Dec - sön 21 Dec 2014 Västerbottens museum
Tisdag 23 Dec 2014 Västerbottens museum
Tor 25 Dec - tis 30 Dec 2014 Västerbottens museum
Tor 1 Jan - sön 11 Jan 2015 Västerbottens museum
Tis 13 Jan - sön 18 Jan 2015 Västerbottens museum
Tis 20 Jan - sön 25 Jan 2015 Västerbottens museum
Tis 27 Jan - tor 29 Jan 2015 Västerbottens museum

Arrangör: Västerbottens museum
Del av projekt: Vi och dom andra (VODA)
Mer info: http:/­/­viochdomandra.se
Kontakt
Maria Sundström
Utställningsproducent
070-668 87 15
maria.sundstrom@vbm.se

Besöksinformation för Västerbottens museum

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Kalender | Vi och dom andra – VODA