Caught by Umeå

En Europaturné som fångar skapandet
Inför 2014 sträckte Umeå ut handen och bjöd in hela Europa att delta i utformningen av Umeå2014 på ett sätt som ingen kulturhuvudstad tidigare gjort. Det skedde med en europeisk turné under hösten 2013, Caught by [Umeå].

Om turnén
Caught by [Umeå] pågick under september och oktober 2013. Syftet var att väcka nyfikenhet och intresse för Umeås kulturhuvudstadsår 2014 och det nordliga rummet i Sverige. Projektet byggde på ett samspel mellan Umeå och ett antal europeiska storstäder/länder där turnén gjorde nedslag.

I samarbete med bland andra Visit Sweden och ICEHOTEL byggdes en upplevelseplats upp i de utvalda städerna, med inslag från Umeå och Sverige för att fånga alla sinnen. I och kring denna plats blandades matupplevelser med musikframträdanden, spännande kulturutbyten och filmvisningar. Miljöer byggsdes upp där besökaren kunde bli inspirerad av den svenska livsstilen och Umeås unika progressiva kultur. Vi lät även besökarna uppleva kontrasten mellan sommar och vinter. De kunde hänga i vår sommarhammock eller se proffsen skapa isskulpturer live!

Om tävlingen
Med nyckelord som progressiv kultur, medskapande och passion, inbjöds alla kreativa personer till tävlingen Artists Caught by [Umeå], där Umeå öppnade för hela världens reflektioner och tolkningar på Umeå och norra Sverige.

Med start i april 2013 bjöds kreatörer från hela världen in för att delta i en tävling med bidrag inom design, foto och film. I korthet gick tävlingen ut på att deltagarna skapade ett tävlingsbidrag som gav uttryck för progressiv kultur med koppling till norra Sverige.

En expertjury i varje besökt land tillsammans med en svensk jury beslutade vilka bidrag i varje land som tog sig vidare till semifinal. Dessa bidrag ställdes ut på upplevelseplatsen i städerna där besökarna gavs möjlighet att rösta på sina favoriter. Samtliga bidrag ställs även ut i ett digitalt vernissage – Artists Caught by [Umeå] – under hela 2014.

Läs mer på www.caughtbyumea.com. Där kan du även se alla bidrag.

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Caught by Umeå