Det samiska perspektivet

Buerestbåhtieme Ubmejisse –  Europan kultuvaråjvviestáđđije 2014

Den samiska kulturen och folket hade en central plats i Umeås kulturhuvudstadsår. Det var ett viktigt år där den samiska kulturen synliggjordes både nationellt och internationellt på ett unikt sätt i svenska sammanhang. Som EU:s enda urfolk väcker den samiska kulturen nyfikenhet och vilja att veta mer. Programmet innehöll många arrangemang med samisk tematik och medverkande som gav möjlighet till utveckling och kunskap för såväl publik och aktörer.

Programmet innehöll förutom konstnärliga höjdpunkter även konstruktiv problematisering av den svenska koloniala historien samt dagsaktuella frågor som var och är viktiga för den samiska kulturens överlevnad och utveckling.

Du kan utforska det samiska innehållet i kalenderarkivet.

Sápmi och samerna
Sápmi är ett gränsöverskridande område i det nordliga rummet som har sitt namn från en av Europas sista kvarvarande urfolk, samerna. Samerna bor i fyra länder Ryssland, Finland, Norge och Sverige. Här bor totalt fem miljoner människor på en yta som är tre gånger så stor som Frankrike. Samarbete inom Sápmi var en viktig del av det europeiska kulturhuvudstadsprogrammet 2014.

Samerna är ett av världens urfolk som tillsammans utgör cirka 370 miljoner. Gemensamt för dessa folk är att de levt på samma plats under lång tid, före det att länderna koloniserats. De har en egen kultur, eget språk och egna sedvänjor som skiljer sig från samhället runtomkring.

Ubmeje/Umeå tillhör det umesamiska området som var värd för det samiska deltagandet i projektet Umeå2014.

sapmikarta

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Det samiska perspektivet