Att bli Europas kulturhuvudstad

En europeisk kulturhuvudstad är en stad som får chansen att visa upp och utveckla sitt kulturliv tillsammans med resten av Europa under ett år. Staden väljs ut av EU.

Syftet med en europeisk kulturhuvudstad är:

  • att öka det kulturella utbytet i Europa
  • att visa upp och väcka intresse för den kulturella rikedom som finns inom EU
  • att bidra till att Europas medborgare får ökad kunskap om varandra.

Hur går det till när en stad blir kulturhuvudstad?
Europeiska unionens råd tar de formella besluten om vilken eller vilka städer som ska vara kulturhuvudstäder varje år. Värdländerna är förutbestämda och den stad i det aktuella landet som slutligen blir kulturhuvudstad väljs av en internationell expertjury efter nationella tävlingar.

Vilka kriterier ska en stad uppfylla för att kunna bli kulturhuvudstad?
För att en stad ska bli kulturhuvudstad måste kulturen i staden vara levande och ha något att erbjuda övriga Europa. Om flera städer är kulturhuvudstäder under samma år ska de ligga i olika delar av Europa och på så vis spegla den kulturella mångfalden.

Vilka krav ska en kulturhuvudstad leva upp till?
En kulturhuvudstad ska ha ett program som i huvudsak bygger på kulturellt samarbete i Europa. Programmet måste också framhäva de europeiska kulturernas rikedom och mångfald. Programmet ska intressera och engagera de som bor i staden och dess omgivning samt öka det internationella intresset för området.

Umeås kulturhuvudstadsprogram var också hållbart och ingick i en strategi för stadens långsiktiga kulturella och sociala utveckling.

Se också:
Umeås ansökan
Umeås väg till utnämningen

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Att bli Europas kulturhuvudstad