Umeås ansökan / Umeå's bid

Umeås ansökan

Umeås ansökan om att bli EU:s nordligaste kulturhuvudstad någonsin, ”Nyfikenhet och passion – medskapandets konst”, var inspirerad av de åtta samiska årstiderna.

Umeås ansökan, del 1

Första ansökan (oktober 2008)
Huvuddelen av dokumentet är Umeås svar på EU:s frågeformulär. Efter den finns en textbilaga som beskriver Umeås historia och en bildbilaga. En fyra minuter lång film som sammanfattar några av huvuddragen i ansökan är också bifogad.

Första ansökan – svensk version (pdf, 12 mb)

First application – English version (pdf, 9 mb)

Titta på första filmen här (länk till YouTube)

The pre-selection report – Juryns första rapport (engelska)

Umeå's bid, part 2

Andra ansökan (juni 2009)
Detta dokument fördjupar delar av den första ansökan, som svar på juryns första rapport. Här beskrivs bland annat de projekt och program Umeå avsedde att genomföra om Umeå utsågs. Några viktiga institutioner och kulturverksamheter i Umeå presenteras också.

Andra ansökan – svensk version (pdf, 10 mb)

Second application – English version (pdf, 18 mb)

Titta på andra filmen här (länk till YouTube)

Final selection report – Juryns andra rapport (engelska)