Vägen till utnämningen

Maj 2005
Kommunfullmäktige beslutar att Umeå ska ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad 2014.

2006–2007
En lång serie dialogmöten och temaseminarier med Umeås kultur-, förenings- och näringsliv inleddes.

Början av 2008
Alla städer i Sverige bjöds in till att ansöka. (Några städer som meddelat att de tänkte ansöka, till exempel Kalmar och Norrköping, drog sig ur bland annat på grund av politisk oenighet i kommunfullmäktige.) Ansökan skulle innehålla några obligatoriska uppgifter enligt EU-regler, men den kunde också innehålla annat informationsmaterial, till exempel bilder, film eller ljud. En viktig del av ansökan är att presentera ett kulturprogram för hela 2014.

27 oktober 2008
Kommunfullmäktige i Umeå behandlade ansökan.

31 oktober 2008
Ansökan överlämnades till Kulturrådet. Tre andra städer lämnade också in ansökningar; Gävle, Lund och Uppsala.

Expertjury
Ansökningarna bedömdes av en jury på tretton personer, varav sju utsetts av EU-institutionerna och sex experter från Sverige som utsetts av Regeringen på förslag från Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet.

Preliminärt urval
Efter att ansökningstiden gick ut sammanträdde juryn och gjorde ett första urval. Juryn presenterade också en rapport om städernas ansökningar.

9 december 2008
Juryn meddelade att Umeå och Lund gått vidare till andra omgången.

Januari–juni 2009
Arbete med fördjupning av ansökan.

30 juni 2009
Fördjupad ansökan lämnades in.

23–24 augusti 2009
Representanter för juryn besökte Umeå och Lund.

7–8 september 2009
Juryn sammanträdde och bestämde sig för att rekommendera Umeå.
De meddelade Kulturrådet som sedan meddelade regeringen.

2009/2010
Regeringen nominerade staden.

10–11 maj 2010
Europeiska unionens råd fattade det formella och slutgiltiga beslutet.

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Att bli Europas kulturhuvudstad | Vägen till utnämningen