Företagspartners

balticgruppenlogoHuvudpartner till Umeå2014 – Balticgruppen
Allt sedan starten 1987 har Balticgruppen tagit en aktiv del i Umeås stadsutveckling. Detta genom att på olika sätt delta i samhällsbyggandet och stärka stadens attraktionskraft. Genom att staden blir intressantare att bo i, verka i och besöka så bidrar det till att öka värdet på stadens fastigheter. ”Det som är bra för Umeå är bra för Balticgruppen” är en devis som väl sammanfattar företagets syn på sin roll i stadens utveckling. Kulturen utgör en bra spegling av hur en stad mår och där kan man nog med visst fog säga att både staden och dess innevånare frodas.

Att Umeå blev utsedd till Europas kulturhuvudstad 2014 utgör en tydlig bekräftelse på att stadens kulturliv växer organiskt med dess innevånare. Det är bra för Umeå och det är också bra för Balticgruppen. Därför var det naturligt för Balticgruppen att samarbeta med och på olika sätt ge sitt stöd till Umeå2014. Totalt sett har Baltics engagemang omfattat minst 15 miljoner kronor till programpunkter som utvecklats i samråd med Umeå2014.

Exempel på Balticgruppens tidigare engagemang i staden och kulturen: konstnärligt campus, Väven (som bland innehåller det nya kulturhuset), NorrlandsOperan, Umedalens Skulpturpark, samekulturen och skulpturer i det offentliga rummet.


Västerbottens-Kuriren ABLokal mediepartner till Umeå2014 – VK-koncernen
Via ett samarbetsavtal var VK AB mediepartner till kulturhuvudstadssatsningen. Avtalet gav Umeå2014 medierättigheter i VK-koncernens samtliga medier under 2013, 2014 och 2015. Medierna som ingår i koncernen är tidningarna Västerbottens-Kuriren, Folkbladet, Totalt Umeå och Nöjesmagasinet City. Nyhetssajterna vk.se och folkbladet.nu samt radiokanalerna Mix Megapol 104,2 Umeå och RIX FM 106,2 Umeå ingår också.

Utöver annonsering kring kulturhuvudstadsåret ingick också kampanjer och arrangemang i avtalet, vilket innebar att VK AB var exklusiv lokal mediepartner. Samarbetsavtalet gjorde att kulturhuvudstadsåret kunde bli synligt för så många människor som möjligt inom närområdet.


swedbank3Temapartner till Umeå2014 – Swedbank
Genom ett samarbete med Umeå2014 var Swedbank temapartner till kulturhuvudstadsåret för området barn och unga. Det innebar stöd för kulturaktiviteter som har perspektivet barn och unga. Dessutom spred Swedbank budskapet om kulturhuvudstadsåret i den norra regionen och genomförde aktiviteter som anknöt till kulturdriven tillväxt.

Samarbetet var en del av en långsiktig satsning på tillväxt, då Swedbank sedan tidigare engagerat sig i föreningsliv och satsningar på just barn och unga tack vare skolföreläsningar med syftet att minska ungdomsarbetslösheten.


foretagarnaFöretagspartner till Umeå2014 – Företagarna
Företagarna Västerbotten Service AB spred i och med samarbetet med Umeå2014 information om kulturhuvudstadsåret till företag i regionen så att fler kunde ta del av programmet och alla aktiviteter. Syftet var att företagen skulle bli kunniga om innehållet, se nyttan med kulturhuvudstadssatsningen och förstå hur de kunde engagera sig.

Samarbetsavtalet innebar att personer från Företagarna under åren 2013, 2014 och 2015 avsatte tid för att arbeta med regional utveckling i länet i samarbete med Umeå2014.


motorcentralen133Företagspartner till Umeå2014 – Motorcentralen
Motorcentralen var partner och leverantör av bilar till Umeå2014. Via ett avtal kunde kulturaktörer utan kostnad låna uppskyltade bilar under 2014 för att bland annat skjutsa artister, transportera material med mera.

Motorcentralen är ett av Umeås äldsta och största familjeföretag och fyllde 70 år under kulturhuvudstadsåret. Företaget har genom åren stöttat Umeås idrottsliv och inför 2014 inledde Motorcentralen även ett samarbete med Glada Hudik-teatern, som genomförde en särskild föreställning i Umeå.


ultra_133Företagspartner till Umeå2014 – Ultra
Umeås lokaltrafik – Ultra – är ett samarbete mellan Länstrafiken i Västerbotten, Nobina och Umeå kommun. Umeå var kulturhuvudstad i Europa 2014 och vi såg därför möjligheten att hänga på kulturspåret även med Ultra. Eller rättare sagt kulturspåret. Kulturhuvudstad Umeå2014.

Här hade vi möjlighet att som en viktig samhällsaktör, på ett sympatiskt sätt och med glimten i ögat, vara med och göra gott för Umeås kulturliv samtidigt som vi marknadsförde Ultra. Under året hände massor av underhållande kulturella saker i Umeå och till de flesta av dessa gick det att ta bussen. En så kallad kultur.


Företagspartner till Umeå2014 – Umeå Airport
Swedavia Umeå Airport var en arena för att synliggöra och profilera kulturhuvudstadsåret, ett samarbete som gav ankommande och avresande resenärer till Umeå ett välkomnande budskap genom både aktiviteter och exponering av ytor. Umeå Airport vill vara en aktiv aktör i regionen och flygplatsen är en portal för hela regionen. Därför var det viktigt att etablera Umeå2014 på flygplatsen och välkomna besökarna, bland annat genom att använda golvytorna på ett lekfullt sätt och glädja både stora och små.

Swedavia Umeå Airport hade sin första flygning i december 1961 men invigdes i maj 1962. Sedan dess har flygplatsen fortsatt att utvecklas både när det gäller byggnader och passagerarökningar men också genom att många flygbolag valt att trafikera Umeå. Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar tio flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Företagspartners