Kultur och stadsutveckling

14 december, 2012

Kultur är en viktig motor för utveckling och framgång i Umeås år som Europas kulturhuvudstad 2014. Kultur – som spänner över allt från natur och mat till konst och demokrati – bidrar till entreprenörskap, sysselsättning och konkurrenskraft. Och det bästa av allt: Alla kan bidra till den kulturella tillväxten.

Aldrig tidigare har vi sett så många byggkranar, så många tillfälliga vägar och stora hål i stadsbilden. Nu byggs allt upp igen. Lyfts upp. Blir smartare, större och mer hållbart. Mötesplatser. Arbete. Liv. Kultur. Vi tar in Umeå, inte bara in i 2014, utan långt in i framtiden. Tillsammans.

Kulturen växer. Staden växer. Du och jag växer. Med framtidstro och ett gemensamt engagemang har Umeå vuxit till något nytt och unikt som ger eko i hela världen. Här är några korta exempel:

Vid Umeälvens strand öppnas Väven, en gränsöverskridande kulturarena för Umeåbor och besökare. I Väven inryms såväl kulturhus som hotell och restauranger. Den världsberömda arkitektbyrån Snøhetta har ritat en ikonbyggnad vars rum kommer att bjuda på en uppsjö av kulturella möten; musik, konst, hantverk, dans och medborgardialog i nya tappningar. Väven är mer än byggnad, den är en symbol för samverkan mellan verksamheter med en mångfald av upplevelser under ett och samma tak. Huset, som möjliggjorts genom ett samarbete mellan Umeå kommun och Balticgruppen, invigs i november 2014.

Den nya gång- och cykeltunneln vid järnvägsstationen Umeå C inhyser Europas största glaskonstverk, signerat konstnärskollektivet FA+. Verket är ett 170 meter långt glasmontage med citat av den västerbottniska författarinnan Sara Lidman. För att inte tala om Umeå Östra station som med väggar av glas och en skalkonstruktion i limträ ligger ljus och ”glittrande” nedanför Universitetssjukhuset. Inuti stationen finns konst av Astrid Sylwan och Knutte Wester.

Också Umeå Airport får ett ansiktslyft och byggs om för framtiden. På kort tid har flyglinjerna utökats, Umeå har blivit ett nav för resande till och från hela världen. Det utbyggda vägnätet och Botniabanan sätter samman staden som livgivande vener i en kropp och ger staden kraft. Puls.

Den magnifika älvstranden har berikats av Konstnärligt Campus, ett unikt kluster av utbildning och konst; Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Konsthögskolan och HUMlab-x. Kreativa utbildningar i absolut världsklass, i byggnader på ett område som utmanar och inspirerar oss. Där ligger nu också Bildmuseet, ett av landets mest intressanta fönster mot samtida bildkultur och konst. Bildmuseet har både nationell och internationell prägel. De egenproducerade utställningarna tas ofta vidare ut på turné i världen.

Musiklivet är en viktigt del av kulturlivet i Umeå – Guitars musikscen med gitarrmuseum, café och restaurang i samma lokaler har blivit ett Musikens hus mitt i Umeå (tidigare Vasaskolan). En scen än mer lockande för lokala och internationella artister!

Ja, hela stadskärnan förändras. Nya butikslokaler, kontor och hotell får plats i Umeå. Staden får näring av dess befolkning, tiden och livet. Umeå förändras, växer och vi bygger för framtiden.

Läs mer om Umeå2014:s mål här.

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Kultur och stadsutveckling