Våra mål och strategier

Umeås mål med kulturhuvudstadsåret har varit att:

 • Stärka människorna
  Få Umeåborna att känna stolthet och självförtroende.
 • Stärka staden
  Inte bara infrastrukturella projekt utan stärka Umeå som stad – att låta kulturen vara en stark kraft på alla plan.
 • Stärka kulturen
  Umeå sprudlade under 2014 av kultur och genom att bygga kulturhuvudstadsåret med hjälp av medskapande så ville vi mer än att 2014 bara skulle bli ett ”fyrverkeri-år” och sen skulle det vara slut. Genom att bygga året genom de kulturaktörer som redan finns i Umeå så kommer kulturen att leva vidare även efter 2014.
 • Stärka norra regionen
  Redan i Umeås ansökan till att bli Europas kulturhuvudstadsår var vi tydliga med att det europeiska kulturhuvudstadsåret inte bara var en möjlighet för Umeå – utan för hela den norra regionen att synas. Vi samarbetade med bland andra Piteå, Örnsköldsvik och Sundsvall som anordnat olika kulturaktiviteter under 2014.
 • Stärka det europeiska samarbetet
  Genom bland annat samarbeten med andra aktörer i Europa och utanför. Riga, Umeås vänorter med flera som varit involverade i olika projekt.

Utifrån dessa mål utvärderas kulturhuvudstadsåret.

Våra strategier

Vi har haft två huvudstrategier för Umeå2014 för att genomsyra vårt arbete och bidra till ett stort medskapande inför, under och även efter kulturhuvudstadsåret. Strategierna har byggt vidare på det som Umeås rika kulturliv erbjöd redan innan kulturhuvudstadsåret och har fokuserat på långsiktighet i allting som gjorts.

 • Använda Open Source
  Vår första strategi var att använda Open Source, en utvecklingsfilosofi som kännetecknades av öppenhet och medskapande.
  Vi använde Open Source som strategisk metod för att involvera så många som möjligt i arbetet med att ta fram fler metoder för att dela, utveckla och skapa nya idéer och kulturella uttryck. Vi ville skapa ett varaktigt ökat deltagande i kulturlivet, se till att kultur blir mer närvarande i människors vardag samt sträva mot att kultur blir en drivkraft för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
 • Skapa möten
  Vår andra strategi var att möjliggöra möten mellan människor och kulturer för att öppna upp Europa för Umeå och för att visa Umeå för Europa.
  Umeås medborgare skulle få en chans att möta Europas och övriga världens kulturer i nya och oväntade former. Samtidigt skulle kulturarbetare och medborgare från övriga Europa inspireras av de nordliga kulturtraditionerna. Vi ville bygga nätverk för framtiden.

Våra kärnvärden och kännetecken

Vi tog fram två kärnvärden som skulle känneteckna och genomsyra kulturhuvudstadsåret. Kärnvärdena var de grundvärderingar som också skulle inspirera medborgare och besökare till medskapande.
De två kärnvärdena för Umeå2014 var:

 • Nyfikenhet
  Umeå2014 ska väcka nyfikenhet. Vi vill få människor att se nya möjligheter. Genom ökat kulturellt utbyte vill vi främja en kreativ samhällsmiljö där olikheter och mångfald genererar nya idéer och långsiktig, kulturdriven samhällsutveckling.
 • Passion
  Med kulturhuvudstadsåret vill vi visa världen den passion vi i Umeå hyser för kultur i alla tänkbara former. Engagemanget för att utveckla nya former av kulturyttringar ger energi till medborgarnas och regionens utveckling.

Kulturhuvudstadsprojektens kännetecken:

 • Nytänkande
 • Utveckling
 • Medskapande
 • Jämställdhet
 • Tillgänglighet
 • Mångfald
 • Hållbarhet
Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Våra mål och strategier