Riga

Om Riga 2014

Våren 2010 fattade EU:s ministerråd beslutet att utse den lettiska staden Riga och den svenska staden Umeå till Europas kulturhuvudstäder 2014.

Riga är Lettlands huvudstad och har cirka 700 000 invånare. Det är den största staden i Baltikum. Riga grundlades år 1201 och den äldsta medeltidspräglade delen av staden är uppsatt på Unescos världsarvslista. Marknadsplatsen med stora saluhallar i gamla zeppelinarhangarer är en av Europas största i sitt slag.

Rigas ansökan om att bli Europas kulturhuvudstad byggde på de tre principerna kreativitet, gränsöverskridande och nya former av interaktion. Som motto för sin satsning valde Riga det juridiska uttrycket “Force Majeure”. Med det menas att man vill stärka betydelsen av kultur som instrument för att förbättra städer och människors liv.

Du är här: Startsida | Om Umeå2014 | Om Riga 2014