Bildmuseet

Karta

Besöksinformation

Hitta hit:
Karta – Google maps
Busslinje 1, 5, 6, 8 och 9. Hållplats Östra Strandgatan; Ultra
Cykelväg; Umeå kommuns cykelkarta

Parkera:
Närmsta parkeringsplats finns längs älven vid Konstnärligt Campus, Östra Strandgatan samt kantparkering längs tvärgator Öst på stan.

rullstol32 Närmsta p-plats (1) för fordon med p-tillstånd finns inne på gården. Platsen är markerad, 2,6 m bred och ca 15 m från entré.

Angöring:
Taxi eller specialfordon kan angöra vid huvudentrén.

Bemannad plats:
Reception

Ledsagare:
Gratis inträde.

Biljettbokning:
Arrangemang med begränsat antal platser förbokas via telefon eller mejl. I annat fall ingen bokning.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR SMÅ BARN / BARNVAGN:

Lokalen:
Ingen större nivåskillnader finns vid entréerna, dörrautomatik finns. Dörrbredder OK. Två hissar; den stora når ej plan 2 och 4, den lilla hissen når alla plan. Skötbord finns i RWC på plan 0 samt toalett vid Bildverkstad plan 2.

Barnvagnsparkering:
Finns på plan 0. Utlåning av sittvagnar på plan 1, vid receptionen.

Mat:
Mikrovågsugnar finns vid restaurang plan 0.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR ALLERGI:

Rökning:
Ej angivet. Inga askkoppar finns vid huvudentré.

Växter:
Gröna växter finns ej.

Heltäckningsmattor:
Finns ej.

Ledarhundar:
Kan förekomma. Information anslås vid entré när hund finns i lokalen.

Kost:
Restaurang och café Hansson & Hammar på plan 0, har gluten- och laktosfria alternativ.

kct gå TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED SYNNEDSÄTTNING:

Ledstråk:
Kännbart ledstråk, plattläggning och kantmur, i gångväg från Östra Strandgatan till huvudentré. Inget ledstråk fram till receptionen. Den finns rakt fram ca 7 m, vänster sida.

Skyltar:
Strax till höger inom huvudentré finns informationsskyltar i form av ljuslådor med text på. Skyltar finns i hissar samt på dörrar till toaletter. Inga skyltar har kännbar information.

Hiss:
Påkallningsdon och manöverpaneler har kännbar information. Hissarna har talad information.

Ljus och kontraster:
Trappor har kontrastmarkeringar. Glasytor i dörrar har markering, ej övriga glasytor. Mycket ljus i entréhall och trapphus. Vissa utställningar har dämpad belysning i lokalen. Flexhallens gradäng har ej markerad fallkant från främsta rad.

Ledsagning:
Personal kan ledsaga från reception till evenemangslokal och åter.

Ledarhund:
Får medtas in i lokalerna.

kct hörsel TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING:

Skyltning:
Informationsskyltar finns innanför entréerna.

Hörslinga:
Fast slinga finns ej. Bärbar slinga, som används vid guidning, kan lånas.

Utrymningslarm med ljussignal:
Finns i stor toalett samt förrum till små toaletter plan 0.

kct rullstol TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED RÖRELSENEDSÄTTNING:

Rullstol:
Det finns en rullstol för utlåning.

Gångväg:
Från rullstol32 parkeringsplats till entré är gångvägen plan och jämn.

Entré:
Huvudentré har 20 mm tröskel, övriga entréer 40 mm tröskel. Alla entréer har dörrautomatik, tryckdon bra placerade. Huvudentrén har sensorstyrd öppning. Dörrbredd OK.

Hiss:
Finns två hissar. En hiss är 1,4 x 1,1 m. Dörr 0,9 m bred. Påkallningsdon i hörn, åtkomlig manöverpanel. En hiss är ca 4 x 2,5 m. Har breda dörrar, åtkomliga reglage. Plan 2 och 4 kan ej nås av besökare via denna hiss.

rullstol32 Plats:
Flexhallen har sittplatser i gradäng. Rullstolsplatser på golv framför gradäng.

Reception:
Har inte nedsänkt del.

Tillgänglig toalett:
Finns en rullstol32 WC på plan 0, har bra dörrbredd, vändyta och fria ytor vid toalett 0,87/0,82 m. Inredning som är svår att nå; engreppsblandare, klädkrok och tvål. Ingen larmsladd till armstöd.

Ovanstående kartläggning har utförts av KCT Västerbotten på uppdrag av Umeå2014. Frågor och synpunkter angående tillgängligheten för enskilda lokaler ska riktas direkt till respektive fastighetsägare.
Inventering 21 november 2013

Du är här: Startsida | Platser