Nolia

Karta

Besöksinformation

Hitta hit:
Karta – Google maps
Busslinje 1 och 7, hållplats Dragonskolan. Ultra
Cykelväg; Umeå kommuns cykelkarta

Parkera:
Närmsta större parkeringsplats finns utanför Nolia.
rullstol32 Närmsta p-plats för fordon med p-tillstånd: 1 plats ca 15 m från huvudentrén och 1 plats ca 50 m från huvudentrén (ca 80 m från ishallens entré). Båda platserna har fri yta intill för sidofälld ramp. Plan och jämna p-yta. På området finns ytterligare 3 platser; en vid curlinghallen och två vid friidrottshallen.

Angöring:
Taxi eller specialfordon kan angöra vid huvudentrén. Liten nivåskillnad vid trottoarkant. Inget ledstråk.

Bemannad plats:
Vid evenemang finns bemannad plats, övrig tid finns telefon i entréhallen.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR SMÅ BARN/ BARNVAGN:

Lokalen:
Entrédörrar har öppningsautomatik, inga nivåskillnader. Bra dörrbredd. Hiss finns. Skötbord i rullstol32 toalett i entréhall och i showroom.

Mat:
Möjlighet att värma mat – fråga i restaurangen.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR ALLERGI:

Rökning:
Är tillåten ca 20 m från entré, men kan förekomma vid entrén.

Växter:
Gröna växter finns, vanligen ej allergena.

Heltäckningsmattor:
Finns ej.

Ledarhundar:
Kan förekomma i lokalerna.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR SYNNEDSÄTTNING:

Ledstråk:
Inget ledstråk finns till entré eller inne i byggnaden. Rakt fram genom entréhall finns trappa till restaurang och konferens. Höger sida mot toaletter, vänster sida mot hiss och showroom.

Skyltar:
Vid trappa finns hänvisningsskyltar samt digital skylt. Dörrskyltar med svag kontrast eller högt placerade.

Ledsagning:
Vid evenemang finns personal som kan ledsaga från reception till evenemangslokal och åter.

Hiss:
Tydlig skylt. Knapp entréplan är utstickande.

Ledarhund:
Får tas med in i lokalerna.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR HÖRSELNEDSÄTTNING:

Skyltning:
Orienteringstavla finns inte. Hänvisningsskyltar vid trappa i entréhall.

Hörslinga:
Finns i del av Parkettsalen, i Showroom och i konferensrum.

Utrymningslarm:
Finns ej med ljussignal i toalettrum.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR RÖRELSENEDSÄTTNING:

Gångväg:
Från rullstol32 parkeringsplats till entré finns inga nivåskillnader. Från angöringsplats finns låg trottoarkant.

Entré:
Armbågskontakt ute på pelare, i vindfång finns snöre som är svårt att nå, armbågskontakt inne. Bra dörrbredd.

Reception:
Finns inte. Telefon för kontakt med personal är högt placerad. Vid evenemang finns personal i entréhall.

Ramp:
I showroom finns två ramper. Längs med vägg en fast ramp med bra lutning. Ledstång på ena sidan, vänster nerifrån sett. Ramp till konferenslokaler bra utformad men saknar ledstång.

Hiss:
Finns i riktning mot showroom. Den är 1,4 x 1,1 m. Påkallningsdon och dörröppnare nära dörrens slagyta. Bra dörrbredd. Manöverpanel OK placerad.

rullstol32 Plats:
Lokalerna har sittplatser för rullstolsanvändare, placering utifrån arrangemang.

Tillgänglig toalett:
I entréhall finns liten RWC (1,45 x 2 m); dörren är trög. Där finns en fri yta till höger om
toalettstol. Inredning delvis högt placerad.
I showroom finns större toalett kallad HCP. Den är 1,65 x 1,9 m med vändyta
ca 1,4 m. En fri yta på höger sida om toalettstol. Inredning delvis svår att nå. Larm går till toalettens förrum.

Ovanstående kartläggning har utförts av KCT Västerbotten på uppdrag av Umeå2014. Frågor och synpunkter angående tillgängligheten för enskilda lokaler ska riktas direkt till respektive fastighetsägare.
Inventering 3 februari 2014

Du är här: Startsida | Platser