Sagateatern

Karta

Besöksinformation

Hitta hit:
Karta – Google maps.
Busslinje 1, 4, 5, 7, 8, och 9 hållplats Renmarkstorget; Ultra
Cykelväg; Umeå kommuns cykelkarta.

Parkera:
Närmsta större P-hus är Parketten. Dörr låses 21.00. Parkeringsplatser Sveagatan eller Magasinsgatan.
rullstol32 Närmsta p-plats för fordon med p-tillstånd finns på gården Sveagatan 8, kantparkering, med plan yta. Ca 90 m från teatern.

Angöring:
Taxi eller specialfordon kan angöra vid entrén.

Bemannad plats:
Reception och garderob.

Ledsagare:
Arrangören avgör om ledsagare ska betala avgift. Särskild anvisning för bokning.

Biljettbokning:
Biljettcentrum eller annat bokningsföretag.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR SMÅ BARN / BARNVAGN:

Lokalen:
Entrén är i nivå med trottoar. Dörröppnare finns.

Barnvagnsparkering:
Fråga i garderoben.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR ALLERGI:

Rökning:
Är tillåten ca 4 m från entré.

Växter:
Gröna växter finns ej.

Heltäckningsmatta:
Finns i salongen.

Ledarhundar:
Oklart om de får komma in i salongen.

kct gå TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED SYNNEDSÄTTNING:

Ledstråk:
Från angöringsplats finns trappa med två steg upp till trottoar. Rakt över trottoaren finns entrén. Matta genom vindfång. Följ vänster vägg till garderoben. Vidare vänster vägg till WC och därefter dörr till korridor mot salong. Gradäng har kontrastmarkerade trappsteg. Dörr till WC saknar kontrast men toalettrummen har kontraster.

Skyltar:
Skylt ovanför entrétak. Sidoväggar har stora skyltar ”Teater”. Toaletter är samma för dam och herr, skyltade på dörrblad.

Ledsagning:
Personal kan ledsaga från reception till evenemangslokal och åter.

Ledarhund:
Oklart om ledarhund kan tas med in i salong.

kct hörsel TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING:

Skyltning:
Inga orienteringsskyltar.

Hörslinga:
I hela salongen, men mittplatser har dålig täckning. Uppge vid bokning.

kct rullstol TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED RÖRELSENEDSÄTTNING:

Gångväg:
Angöring med taxi eller specialfordon görs vid trottoarens ramper. Från rullstol32 parkeringsplats gångväg längs Sveagatans trottoar, avfasningar finns mer eller mindre till 0-nivå.

Entré:
Ramp på trottoaren, därefter nivåskillnad vid tröskel. Dörrautomatik, snöre eller tryckdon ca 1 m höga. Dörrbredd OK.

Reception:
Har inte nedsänkt del, ej heller garderob.

rullstol32 Plats:
Lokalen har 2 sittplatser för rullstolsanvändare i vardera änden av rad 1. Vid behov av fler platser kan det ordnas framför rad 1. Vad gäller vid bokning.

Tillgänglig toalett:
Finns inne i toalettutrymme skyltat WC. Dörrhandtag insidor i hörn. Rummet är 1,7 x 1,7 m med vändyta ca 1,1, m. Största fria yta vid toalett är 0,76 m bred. Inredning något hög. Larm finns vid toalett.

Ovanstående kartläggning har utförts av KCT Västerbotten på uppdrag av Umeå2014. Frågor och synpunkter angående tillgängligheten för enskilda lokaler ska riktas direkt till respektive fastighetsägare.
Inventering 11 december 2013.

Du är här: Startsida | Platser