Umeå folkets hus

Karta

Besöksinformation

Hitta hit:
Karta – Google maps.
Busslinje; samtliga linjer Hållplats Vasaplan; Ultra
Cykelväg; Umeå kommuns cykelkarta

Parkera:
rullstol32 Närmsta större parkering: P-hus Nanna och P-platser Mimerskolans gård, infart från Västra Kyrkogatan.
Närmsta p-plats för fordon med p-tillstånd:
P-hus Nanna 2 pl, 4 m breda, inga nivåskillnader. Tillgänglig entré låses kl 21.00.
Rådhusesp. vid Biblioteket 2 pl, 3,8 m breda, + en fri yta, avfasad nivåskillnad.
Nygatan 25 vid Arbetsförmedlingen, 1 kantparkering 5 m lång, 0-nivå mot AF därefter övergångsställe mot Äpplet.
Skolgatan 53 vid Buketten, 1-2 kantparkeringar 10 m lång, 0-nivå vid övergångsställe Rådhusesplanaden.

Angöring:
Taxi eller specialfordon kan angöra på Vasaplan ca 25 m från entré. 0-nivå finns vid övergångsställe.

Bemannad plats:
Reception och/eller garderob.

Ledsagare:
Avgift för ledsagare. Särskild anvisning för bokning.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR SMÅ BARN / BARNVAGN:

Lokalen:
Entré utan nivåskillnad, med stor roterande dörr. Två hissar finns i lokalen. Skötbord finns i toaletter i entréhall.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR ALLERGI:

Rökning:
Är tillåten ca 15 m från entré.

Växter:
Gröna växter finns, vanligen ej allergena.

Heltäckningsmattor:
Ej i Idun, Studion, Pub Freja, Miklagård eller Tonsalen. Finns i Äpplet.

Ledarhundar:
Får medtagas i lokalerna.

Kost:
Restaurang Äpplet och TC har gluten- eller laktosfritt alternativ.

kct gå TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED SYNNEDSÄTTNING:

Ledstråk:
Inget ledstråk finns från angöring till entré. Entrén har roterande dörr. Inget ledstråk inne i lokalen. Trappor har kontrastmarkeringar. De flesta dörrar till toaletter har kontrast.

Skyltar:
Ingen orienteringstavla. Hänvisningsskyltar vid trappor och hissar. Texten har liten kontrast. Toaletter är inte alltid skyltade. Skyltar med taktil info finns ej.

Ledsagning:
Det finns personal som kan ledsaga till och från evenemangslokal.

Hiss:
Ingen taktil eller akustisk information. Knapp entréplan något högre.

Ledarhund:
Får medtas in i lokalerna.

kct hörsel TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING:

Skyltning:
Orienteringstavla finns inte. Hänvisningsskyltar vid trappor/hissar.

Hörslinga:
Finns trådlös i hela Idun. Även slingor i större konferensrum och kongressalar. För de mindre rummen kan portabla slingor bokas. En plats för biljettförsäljning har hörslinga.

Utrymningslarm:
Finns ej med ljussignal inne i toaletter.

kct rullstol TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED RÖRELSENEDSÄTTNING:

Gångväg:
Från rullstol32 parkeringsplats Nanna via hiss till Vasaplan, dörr i P-hus har dörröppnare, tröskel 20 mm. Gångvägarna från alla parkeringarna har avfasade trottoarkanter. Ojämnheter i plattläggningen.

Entré:
Huvudentrén har stor roterande dörr, med säkerhetssensorer. Ingen sidodörr. Liten avfasad nivåskillnad.

Reception:
Har inte nedsänkt del. Ej heller biljettförsäljningsställen.

Hiss:
Hiss 1: Till höger vid reception är 1,1 x 2 m, dörr 0,9 m bred, reglage ej högre än 1,2 m, ca 0,5 m från hörn.
Hiss 2: Rakt fram genom entréhall 1,1 x 1,4 m, dörr 0,9 m bred, reglage nåbara ej högre än 1,2 m.

rullstol32 Plats:

Lokalerna har sittplatser för rullstolsanvändare. Anges vid bokning.
Idun: platser på sidoläktare samt på mittrad, båda sidor i salongen.
Pub Freja och Tonsalen: alla platser i nivå.
Studion och Miklagård: golv framför läktare.
Äpplet: de flesta sittplatser i nivå eller nåbara via ramp.

Tillgänglig toalett:
I respektive dam och herrtoalett vid garderoben, dörrautomatik finns.
Rum längst in, vändyta 1,5 m finns, fri yta vid damtoalett höger sida 1 m sett framifrån, herrtoalett lika men vänster sida. Inredning sitter delvis högt och delvis svåråtkomligt. Armstöd finns med reglage 1,2 m högt. Larm går ut till lokalen.

rullstol32 WC plan 1 vid konferensrum. Dörrautomatik finns. Dörrhandtag, lås och dörröppnare sitter nära hörn på insidan. Vändyta ca 1,3 m. Fri yta 1 m bred, höger sida om toalettstol sett framifrån. Inredning sitter delvis högt och delvis svåråtkomligt. Armstöd finns med reglage 1,2 m högt. Larm går ut till lokalen.
rullstol32 WC vid plan 2 vid Miklagård: Lika som ovan.

Ovanstående kartläggning har utförts av KCT Västerbotten på uppdrag av Umeå2014. Frågor och synpunkter angående tillgängligheten för enskilda lokaler ska riktas direkt till respektive fastighetsägare.
Inventering 28 november 2013.

Du är här: Startsida | Platser