Aula Nordica

Karta

Besöksinformation

Hitta hit:
Karta – Google maps.
Busslinje 2, 5 eller 8. Hållplats Universum; Ultra
Cykelväg; Umeå kommuns cykelkarta.

Parkera:
Stor parkeringsplats finns vid Aula Nordica, Universums gränd 4.
rullstol32 Närmsta p-plats för fordon med p-tillstånd finns vid MIT-huset, Johan Bures väg 5. Två platser 3,6 m breda. Avstånd till entré ca 150 m.

Angöring:
Taxi eller specialfordon kan angöra vid Aula Nordica. Närmsta avfasning till 0-nivå finns vid infartens övergångsställe.

Bemannad plats:
Garderob.

Ledsagare:
Gratis eller avgift för ledsagare avgörs av bokningsbolaget.

Biljettbokning:
För personlig service vid bokning kontakta Biljettcentrum.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR SMÅ BARN / BARNVAGN:

Lokalen:
Entrén är i nivå. Dörrbredd 0,9 m, dörrautomatik finns. Hiss finns. Skötbord finns i HWC, entréplan.

Barnvagnsparkering:
Kan göras vid garderoben, men barnvagn får tas med i salongen. Boka, i mån av tillgång, rullstolsplats.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR ALLERGI:

Rökning:
Är tillåten ca 4 m från entré.

Växter:
Gröna växter finns, vanligen ej allergena.

Heltäckningsmattor:
Finns ej.

Ledarhundar:
Får medtagas i lokalerna.

kct gå TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED SYNNEDSÄTTNING:

Ledstråk:
Taktilt ledstråk från angöringsplats till entré. Skrapgaller och matta via vindfång in till entréhall. Välj vänster till garderob, vid diskens bortre ände finns hiss. Från hiss till salong höger; naturligt ledstråk längs vänster vägg. Frihängande trappa i entréhall med risk för sammanstötning.

Skyltar:
Orienteringstavla med stor text och god kontrast, ej taktil, till höger inom entré. Hänvisningsskyltar mot salonger har god kontrast, endast högt placerade. Toaletter på entréplan är åtskilda herr/dam, skylt saknar taktil info. HWC har punktskrift.

Ledsagning:
Personal kan ledsaga från reception till och från evenemangslokal.

Hiss:
Dörr har kontrast. Kännbar information på påkallningsdon och manöverpanel. Ljudsignal när hissen anländer.

Ledarhund:
Får medtas in i lokalerna.

kct hörsel TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING:

Skyltning:
Orienteringstavla till höger inom entré. Hänvisningsskyltar till salonger.

Hörslinga:
Finns i hela salongen, utom läktare.

Utrymningslarm:
Med ljussignal i HWC-toaletter.

kct rullstol TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED RÖRELSENEDSÄTTNING:

Gångväg:
Från rullstol32-P och angöring finns gångvägar utan nivåskillnader till entré, men avstånden blir långa. I plattläggning finns stråk av ojämn smågatsten.

Entré:
Inga nivåskillnader förutom tröskel 15 mm. Dörrbredd 0,9 m. Dörrautomatik med tryckdon, öppnar båda dörrar. Inga sensorer. Inga trycken finns i vindfång, med risk att bli inlåst.

Hiss:
Storlek 1,6 x 1,4 m, dörrbredd 0,9 m. Påkallningsdon åtkomliga, manöverdon 0,3 – 0,5 från hörn.

Ramp:
Mellan plan 2 och 2A mot Salong höger finns ramp med godkänd lutning. Ledstång vänster sida nerifrån sett.

rullstol32 Plats:
Aulan har platser för rullstolsanvändare. Entré Salong höger.

Tillgänglig toalett:
HWC på entréplan: Storlek 2,1 x 1,4 m, liten vändyta. Fri yta 0,8 m vid toalettstolen, vänster sida sett framifrån. Armstöd. Inredning kan vara svår att nå. HWC utanför Salong höger: Dörrar har öppningsmått 0,77 m, samt tröskel. Tung dörr till förrum. Dörrhandtag nära hörn på toalettens insida. Begränsad vändyta. Fri yta höger sida om toalettstolen sett framifrån. Armstöd. Inredning kan vara svår att nå.

Ovanstående kartläggning har utförts av KCT Västerbotten på uppdrag av Umeå2014. Frågor och synpunkter angående tillgängligheten för enskilda lokaler ska riktas direkt till respektive fastighetsägare.
Inventering 12 november 2013.

Du är här: Startsida | Platser