Umeå universitet, MIT-huset

Karta

Besöksinformation

Hitta hit:
Karta – Google maps
Busslinje 2, 5 eller 8. Hållplats Universum eller Växthuset; Ultra
Cykelväg; Umeå kommuns cykelkarta

Parkera:
Närmsta större parkeringsplats finns längs Gösta Skoglunds väg.
Närmsta rullstol32 p-plats för fordon med p-tillstånd finns till höger om huvudentrén, ca 15 m från tillgänglig entré. Två platser 3,5 m breda med plan och jämn yta.

Angöring:
Taxi eller specialfordon kan angöra vid vändplan utanför huvudentrén.

Ledsagare:
Gratis eller avgift för ledsagare avgörs av bokningsbolaget.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR SMÅ BARN / BARNVAGN:

Lokalen:
Sidoentré vänster om huvudentré har öppningsautomatik. Mindre nivåskillnad. Hiss med 0,9 m bred dörr. Skötbord finns i stor toalett, HWC, korridor rakt fram från hiss.

Mat:
Café Mitum, dagens rätt och fika.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR ALLERGI:

Rökning:
Tillåten ca 10 m från entré, vid rullstol32-parkering.

Växter:
Gröna växter finns. Vanligen ej allergena.

Heltäckningsmattor:
Finns ej.

Ledarhundar:
Får medtagas i lokalerna.

kct gå TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED SYNNEDSÄTTNING:

Ledstråk:
Från angöringsplats till entrétrappa finns inget ledstråk. Bortom trappan finns taktilt ledstråk till sidoentré. Där finns hiss. Huvudentrén har trappa med ledstänger i mitten. Roterande dörrar i vindfång, sidodörr till vänster. Inne i lokalen finns inga naturliga ledstråk. Hinder i gångvägar.

Skyltar:
Infoskylt utanför byggnaden. Inga hänvisningsskyltar inom entré. Ingen skylt vid eller i hiss. Stor toalett, HWC har taktil info.

Hiss:
Påkallningsdon har info i relief, manöverpanelens entréknapp särskiljer sig. Ej talad info.

Ledarhund:
Får medtas in i lokalerna.

kct hörsel TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING:

Skyltning:
Ingen orienteringsskylt.

Hörslinga:
Finns i hörsal Ma121, Lärosal Mc313 (sändare och mottagare lånas av husservice) Särskild info om bokning.

Utrymningslarm:
Med ljussignal finns i stora toaletten, HWC.

kct rullstol TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED RÖRELSENEDSÄTTNING:

Gångväg:
Från rullstol32 parkeringsplats till entré är plan.

Entré:
Sidoentré med hiss till vänster om huvudentré. Dörröppnare finns, ej sensor. Tröskel 30 mm hög. Dörr med bra öppningsmått.

Hiss:
Via sidoingång. Storlek 1,2 x 1,9 m. Dörr på långsida, öppningsmått 0,9 m. Påkallningsdon nära hörn. Manöverpanel 0,5 m från hörn, bra höjd.

Tillgänglig toalett:
Finns i korridor rakt fram från hiss, vid café 1 trappa upp. Dörr med bra öppningsmått. Inre dörrhandtag 0,35 m från hörn. Vändyta ca 1,4 m. fri yta vid toalett 0,9 m vänster sida sett framifrån. Armstöd kan vara svåra att manövrera. Inredning OK placerad. Larm finns.

Ovanstående kartläggning har utförts av KCT Västerbotten på uppdrag av Umeå2014. Frågor och synpunkter angående tillgängligheten för enskilda lokaler ska riktas direkt till respektive fastighetsägare.
Inventering 19 november 2013.

Du är här: Startsida | Platser