Naturreservatet Umeälvens delta, parkering Lilla Tuvan

Karta

Besöksinformation

Parkeringsplatser för funktionshindrade finns. Ramp för rullstolsburna finns hela vägen ut till fågeltorn och gömsle. Handikappdass finns vid parkeringen.

Du är här: Startsida | Platser