Universum

Karta

Besöksinformation

Hitta hit:
Karta – Google maps
Busslinje 2, 5 eller 8. Hållplats Universum; Ultra
Cykelväg; Umeå kommuns cykelkarta

Parkera:
Stor parkeringsplats finns vid Universum, Universums gränd 4.
rullstol32 Närmsta p-plats för fordon med p-tillstånd finns vid MIT-huset, Johan Bures väg 5. Två platser 3,6 m breda. Avstånd till entré ca 150 m.

Angöring:
Taxi eller specialfordon kan angöra vid Universum. Närmsta avfasning till 0-nivå finns vid infartens övergångsställe.

Ledsagare:
Gratis eller avgift för ledsagare avgörs av bokningsbolaget.

Biljettbokning:
För personlig service vid bokning kontakta Biljettcentrum.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR SMÅ BARN / BARNVAGN:

Lokalen:
Inga nivåskillnader. Dörrautomatik finns. Dörrbredd 0,9 m. Hiss finns i korridor vänster inom huvudentré. Skötbord finns i rullstol32 WC plan 1 och plan 2.

TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG SOM HAR ALLERGI:

Rökning:
Är tillåten ca 10 m från entré.

Växter:
Gröna växter finns. Vanligen ej allergena.

Heltäckningsmattor:
Finns ej.

Ledarhundar:
Får medtagas i lokalerna.

Kost:
Gluten- eller laktosfritt alternativ: Blåbär; café har alternativt fikabröd, mat efter beställning. Restaurang Lingon; alternativ brukar finnas.

kct gå TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED SYNNEDSÄTTNING:

Ledstråk:
Från angöringsplats finns taktilt ledstråk till entré. Genom vindfång finns matta. Inre dörr sensorstyrd. Trappa till Universum Rotunda och Restauranger; följ vägg till höger inom entré. Trappor har kontrastmarkeringar. Dörrar till toaletter har kontrast.

Skyltar:
Ingen orienteringstavla eller hänvisningsskyltar. Stor toalett entréplan har taktil info, ej på plan 2. Där finns åtskild dam/herr toalett utan kännbar information.

Hiss:
Ingen skyltning vid eller i hiss. Manöverpanel har kännbar info, ej talad info.

Ledarhund:
Får medtas in i lokalerna.

kct hörsel TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED HÖRSELNEDSÄTTNING:

Skyltning:
Ingen orienteringsskyltning, inga hänvisningsskyltar i entréhall, inga skyltar i trapphus eller hiss.

Hörslinga:
Finns ej.

Utrymningslarm:
Finns även med ljussignal i rullstol32 WC plan 1 och 2.

kct rullstol TILLGÄNGLIGHET FÖR DIG MED RÖRELSENEDSÄTTNING:

Gångväg:
Från rullstol32-P och angöring finns gångvägar utan nivåskillnader till entré, men avstånden blir långa. I plattläggning finns stråk av ojämn smågatsten.

Entré:
Yttre dörr har dörröppnare, bra placerade. Dörr 0,9 m öppning, 10 mm tröskel. Inre dörr är automatisk.

Hiss:
Finns i korridor vänster inom huvudentré, ej skyltad. Storlek 1,1 x 1,4 m, dörr 0,87 öppning. Påkallningsknapp inne i vinkel. Manöverpanel OK.
rullstol32 Plats:
Lokalerna inklusive Rotundan har sittplatser för rullstolsanvändare, inga nivåskillnader.

Tillgänglig toalett:
Plan 1: Dörrhandtag nära hörn, in- och utsida. Rummet har 1,5 m vändyta och fria ytor 0,9 m vid toalett. Inredning 1 – 1,15 m hög, nåbart placerad. Armstöd; stor rulle hindrar användning. Larm finns inte på armstöd.
Plan 2: Tröskel med brant avfasning. Dörrhandtag nära hörn på insidan. I övrigt som ovan.

Ovanstående kartläggning har utförts av KCT Västerbotten på uppdrag av Umeå2014. Frågor och synpunkter angående tillgängligheten för enskilda lokaler ska riktas direkt till respektive fastighetsägare.
Inventering 8 november 2013.

Du är här: Startsida | Platser