Image for ”8 årstider – 8 filmer”
Samiskt

8 årstider – 8 filmer

Åtta kortfilmer om samernas åtta årstider skapas av föreningen Hijven i Tärnaby. Syftet är att förmedla kunskaper om traditionellt och modernt samiskt liv och den känsla som samernas åtta årstider representerar. I centrum står samiska konstuttryck som jojk, dans, måleri, animation, slöjd, design etc.

Läs en intervju med Oskar Östergren om de 8 årstidsfilmerna.

De 8 årstiderna och dess konstnärer:
Daelvie (Vin­ter): Monica Ed­mond­son, glas­konst
Gïjre-daelvie (Vår­vin­ter): So­fia Jannok, mu­sik
Gïjre (Vår): Ola Stin­ner­bom, scen­konst
Gïjre-giesie (Vårsommar): Oliver Is­ra­els­son, slöjd
Giesie (Som­mar): An­ders Sun­na, bil­dkonst
Tjaktje-giesie (Höst­som­mar): Lena Sten­berg, foto/in­stal­la­tion
Tjaktje (Höst): Lena Lun­din Skott, slöjd
Tjaktje-daelvie (Höst­vin­ter): To­mas Col­bengt­son, gra­fik/glas­konst

Samlingssida för alla filmerna

Foto: Alexander Cahlenstein (CC BY 2.0) (ej involverad i detta projekt)

Arrangör: Hijven
Kontakt Oskar Östergren
oskar@bautafilm.se
070-5551317

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | 8 årstider – 8 filmer