Image for ”Åtta samiska konstnärer”

Projektets aktiviteter:

Utställningar

Åtta samiska konstnärer

Bildmuseet har bjudit in åtta aktuella konstnärer med samisk bakgrund att skapa nya verk inför varsin separatutställning under kulturhuvudstadsåret. Konstnärerna, som kommer från Sverige, Finland och Norge, arbetar med en rad olika uttryck såsom måleri, skulptur, fotografi, film och även installationer och performance. Till utställningarna knyter Bildmuseet också föreläsningar, konstnärssamtal, workshops och seminarier.

Katarina Pirak Sikku (2 februari – 20 april 2014)
Marja Helander (23 februari – 27 april 2014)
Per Enoksson (6 april – 1 juni 2014)
Liselott Wajstedt (18 maj – 7 september 2014)
Carola Grahn (18 maj – 7 september 2014)
Joar Nango (7 september – 2 november 2014)
Geir Tore Holm (12 oktober 2014  – 18 januari 2015)
Anders Sunna (2 november 2014 – 18 januari 2015)

Utställningsserien produceras med stöd av Umeå kommun.

Arrangör: Bildmuseet
Kontakt Bildmuseet
090-786 7400
info@bildmuseet.umu.se

comments powered by Disqus
Du är här: Startsida | Projekt | Åtta samiska konstnärer